Noored mehed varustasid Lõuna-Eestit narkootikumidega

Meeste juurest leiti suures koguses narkoainet.

FOTO: Politsei

Esmaspäeval karistas Tartu maakohus viit meest, vanuses 23-31 eluaastat, keda süüdistati narkootiliste ainete suures koguses korduvas ebaseaduslikus käitlemises.

Tartu kohtute pressiesindaja Krista Tamme sõnul mõistis kohus Siim Koogile (Kook, 23) kolmeaastase tingimisi vangistuse sama pika katseajaga. Karistusaja hulka arvestatakse eelvangistuses juba reaalselt kantud kaks päeva.

Christopher Schaukile (Schauk, 26) mõistis kohus kolme aasta, kolme kuu ja 12 päeva pikkuse tingimisi vangistuse kolmeaastase katseajaga, mille jooksul peab ta alluma kriminaalhoolduse kontrollnõuetele. Karistusaja hulka arvestatakse eelvangistuses viibitud kolm kuud ja 12 päeva. Lisakohustusena ei tohi Schauk katseajal tarvitada narkootikume.

Stanislav Ivanovile (31) mõistis kohus kolme aasta ja kaheksa kuu pikkuse vangistuse, kuid koos talle varasema kohtuotsusega mõistetud vangistuse ärakandmata osaga peab ta kandma kaheksa aasta ja kahe kuu pikkuse vangistuse.

Dmitri Karpovile (31) mõistis kohus nelja aasta ja kaheksa kuu pikkuse vangistuse.

Dmitri Šinakovile (26) mõistis kohus kolme aasta, ühe kuu ja 24 päeva pikkuse vangistuse. Kohe ärakandmisele kuulub viis kuud ja 29 päeva, ülejäänud karistus mõisteti kolmeaastase katseajaga. Karistusaja hulka arvestatakse eelvangistuses viibitud üks kuu ja 24 päeva. Lisakohustusena ei tohi ta katseajal tarvitada narkootikume.

Tartus ja Valgas

Karistused mõisteti meestele kokkuleppemenetluses.

Lisaks taotles prokuratuur kohtult Dmitri Karpovile kuuluva sõiduauto BMW ning Christopher Schauki kinnipidamisel leitud ja ära võetud 49,79 euro konfiskeerimist. Samuti tuleb Christopher Shaukil riigituludesse maksta süüteoga saadud vara konfiskeerimise asendamiseks 950,21 eurot ja Siim Koogil 1000 eurot.

Menetluskuludena peab Kook hüvitama 1466,2 eurot, Schauk 1847,6 eurot, Ivanov 1831 eurot, Karpov 1808,2 eurot ja Šinakov 1501,9 eurot.

Kriminaalmenetluse raames selgitasid Lõuna prefektuuri narkokuritegude talituse politseiametnikud koostöös Valga kriminaalpolitseinikega välja viis meest, kes käitlesid amfetamiini, metüleendioksümetamfetamiinhüdrokloriidi (MDMA) s.o. ecstasy tablette ja hašišit Tartus ning Valgas.

Viiest ühte süüdistati lisaks ka amfetamiini toimetamises Läti Vabariiki.

«Kohtueelse menetluse käigus tuvastati, et narkootilisi aineid omandati Tallinnas ning toimetati kas Tartusse või Valka, kus neid hoiti ning turustati,» selgitas Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokuröri abi Jane Pajus. Uurimine oli põhjalik ning tuvastada ning tõendada suudeti narkootilise aine käitlemise ahelas osalejad kolmel tasandil, lisas Pajus.

Vedu liinibussiga

Kuriteod pandi prokuratuuri kinnitusel toime selle aasta veebruaris ja märtsis ning käideldi vähemalt 409 ecstasy tabletti, 50 grammi hašišit ja ligi pool kilo amfetamiini. Tõendite kogumine nõudis kriminaalpolitseinikelt pikaajalist mahukat jälitustegevust, lisas Pajus.

Kahel korral toimetasid süüdistatavad narkootikume Tallinnast Lõuna-Eestisse liinibussiga. Ühel reisil olid politseinikud eeleva töö tulemusena bussil Tartus vastas ning kahtlustatavad peeti kinni koos narkootilise ainega.

Süüdistuse kohaselt omandas Dmitri Šinakov 23. märtsil Tallinnas Dmitri Karpovilt 77,34 grammi amfetamiini ning vedas selle liinibussiga Tartusse. Eksperdiarvamuse kohaselt piisab Šinakovi juurest leitud amfetamiini kogusest narkootilise joobe tekitamiseks keskmiselt 113 inimesele.

29. märtsil omandasid Christopher Schauk ja Siim Kook Tallinnas Stanislav Ivanovilt 209 ecstasy tabletti, mille Christopher Schauk vedas järgmisel päeval liinibussiga Valka. Bussi pealt maha astudes pidasid Valga kriminaaltalituse ametnikud ka Schauki kinni.

Lisaks tablettidele leidsid politseiametnikud tema juurest ligi 30 grammi hašišit, mille ta oli varem omandanud Tartus. Schaukilt ära võetud narkootilise aine kogus on piisav joobe tekitamiseks ligikaudu 500 inimesele.

Viiest süüdistatavast neli, kes on varasemalt kriminaalkorras karistatud, võeti eeluurimiskohtuniku määruse alusel vahi alla.

Karpov on varem kriminaalkorras karistatud seitsmel korral, Šinakov ja Ivanov viiel korral, Shauk ühel korral. Kook on varasemalt kriminaalkorras karistamata.

Kohtuotsus on vaidlustatav 15 päeva jooksul.

Tagasi üles