Krossirajast saab rääkida vaid kirjalikult

Konguta vallavalitsus pole Kulbilohu krossiraja stardimaja (vasakul) ehitamiseks väljastanud ehitusluba. Vald on selle hoone puhul 1999. aastal kooskõlastanud vaid eskiisprojekti.

FOTO: Margus Ansu

Tartu Postimees on sel sügisel kaks korda kirjutanud Elva külje all Konguta vallas asuvast Kulbilohu krossirajast, kus käiv tegevus pole kõigile kohalikele meeltmööda. Iga asi, mis väärib tegemist, väärib ka ületegemist – kirjutame sellest kohast jälle.

Poolsada inimest saatis juuli lõpus Konguta vallavalitsusele ja volikogule ning Tartu maavalitsusele avalduse, milles nad teatasid, et Vellaveres Reino kinnistul asuval Kulbilohu krossi-rajal on käinud ebaseaduslik ehitustegevus, ja nõudsid selle lõpetamist.

Konguta vallavanem Aivar Õun vastas pöördumise teinud inimestele läinud kuul, et Kulbilohu rajal pole midagi ehitatud ebaseaduslikult. Kuid see vastus ei lõpeta küsimusi, vastupidi – on tekkinud uusi küsimusi.

Üks uus küsimus on Kulbilohu krossiraja naabruses elavatel inimestel, miks maksab Konguta vallavalitsus krossirajal müra mõõdistamiseks toetust MTÜ-le Kulbilohu Külaselts, mille juhatuse liige on Sandra Reinsalu, kellele kuuluval Reino kinnistul asub Kulbilohu krossirada.

Lisaks huvitab krossiraja naabreid, mis firma tegi krossi-rajal müra mõõdistamise ja missugused olid mõõtmistulemused.

Miks ja kas

Reino kinnistu omanik Sandra Reinsalu lõpetas telefonikõne aga enne nende küsimusteni jõudmist. «Teie kirjutised ja ka minu töömeilile saadetud küsimused ei kannata kommentaari,» ütles Reino kinnistu omanik Sandra Reinsalu ajakirjanik Vilja Kohlerile. «Te pole tõsiselt võetav ajakirjanik, ma ei pea teile vastama. Kena päeva!»

Ka Konguta vallavanem Aivar Õun polnud jutukam. «Te moonutate mu vastuseid, palun saatke küsimused kirjalikult,» teatas ta. Nii saigi tehtud ning järgnevalt avaldame Tartu Postimehe ja Konguta vallavanema Aivar Õuna meili teel vahetatud küsimused ja vastused.

Kulbilohu krossiraja pärast Konguta vallavalitsusele ja volikogule pöördumise teinud 50 inimesele saadetud vallavanem Aivar Õuna vastuses seisab: «1999. aastal on Konguta vallavalitsus kooskõlastanud Kulbilohu krossi-raja stardimaja eskiisprojekti. Tänaseks on krossirada ja stardimaja kantud ehitusregistrisse ja seega ei ole tegemist ebaseaduslike ehitistega.» Kulbilohu krossiraja stardimaja ehitusalune pind on ehitusregistri järgi 69,6 m². Kas Konguta vallavalitsus andis Kulbilohu krossiraja stardimaja ehitamiseks 1999. aastal või hiljem ehitusloa?

Vallavalitsus ei ole andnud stardimajale ehitusluba. Ei olnud võimalik tuvastada põhjust, miks ei antud ehitusluba varem. Küll aga on eskiisprojekt kooskõlastatud 1999. aastal.

Eskiisprojekti alusel ei saa omavalitsus ehitusluba anda. Kui saab, siis palun tõestage, mis dokumentide alusel seda teha saab.

Kohalik omavalitsus saab anda ehitusloa peale detailplaneeringu tegemist, mis on praegu töös. Keeruliseks teeb asja seegi, et detailplaneeringuala kehtestati seal (Reino kinnistul – V. K.) 2009. aastal ja varem ei saanudki seal seda nõuda.

Ehitusloa andmiseks peab olema vähemalt hoone eelprojekt. Missuguse projekti alusel, kas eskiisprojekti, eelprojekti või täieliku projekti alusel, Kulbilohu kros-siraja stardimaja ehitati?

Praegusel Konguta vallavalitsusel puuduvad andmed tolleaegse tegevuse kohta.

Konguta vallavalitsus kandis Kulbilohu stardimaja ja krossiraja ehitusregistrisse riigipühal, 20. augustil 2012. Ehitusregistris on kirjas, et stardimaja on kasutusel 1998. aastast (enne vallavalitsuselt eskiisprojektile kooskõlastuse saamist) ja krossirada on kasutuses 1960. aastast. Rohkem dokumente ehk stardimaja ehitusluba ja kasutusluba ehitusregistris pole. Mille alusel väidate 50 inimesele saadetud vastuses, et stardimaja ja krossirada ei ole ebaseaduslikud ehitised?

Täpsustan: pidasin oma vastuses silmas asjaolu, et ehitise registrisse kandmisel muutuvad objektid reaalselt olemasolevateks asjadeks ja käesoleval ajal toimubki nende objektide seadustamine. Kordan veel, et ehitusloa ja kasutusloa saame väljastada alles peale detailplaneeringu vastuvõtmist.

Konguta vallavolikogu tänavu 23. augustil peetud koosolekul tõstatus Kulbilohu krossirajal peetavate võistluste ajal tekkiva müra küsimus. Väljavõte volikogu protokollist: «Juhan Tobro: müra või mitte, on vaieldav küsimus. Ettepanek: septembris tuleb kross, tuleb müra ära mõõta ja enne pole mõtet midagi ära otsustada ja midagi ära keelata ei saa, luba ju olemas.

Aivar Õun: anname ettepaneku kinnistu omanikule edasi ja kuna see maksab, siis arendaja ka maksab.»

Aga 19. septembril otsustas Konguta vallavalitsus toetada MTÜ Kulbilohu Külaselts projekti «29.09.2012 toimuva Olerexi Eesti meistrivõistluste 8. etapil müra mõõdistamine» korraldamist 29. septembril 2012 summas 319 eurot.

Tänavu kevadel rajatud MTÜ Kulbilohu Külaselts juhatuse liikmed on Sandra Reinsalu ja tema ema Karin Juhkam. Sandra Reinsalu on Reino kinnistu omanik, sel kinnistul asub Kulbilohu krossirada, kus sooviti müra mõõdistada. Kui vallavanem Aivar Õun ütles volikogu ees, et krossiraja arendaja maksab müra mõõdistamise eest, siis miks vallavalitsus toetas MTÜ-d Kulbilohu Külaselts, et see saaks korraldada müra mõõdistamise?

Oleme sel aastal rahuldanud kõik meie vallas esitatud MTÜ-de taotlused. MTÜ Kulbilohu Külaselts on registreeritud Konguta vallas. Meil on MTÜ-de toetamise kord ja kui MTÜ on pöördunud vallavalitsuse poole toetusavaldusega, siis on see vallavalitsuse, mitte vallavanema otsus. Konguta vallavalitsus on ka huvitatud nende mõõtmiste tulemustest.

MTÜ Kulbilohu Külaselts on laiem mõiste kui krossirada, nii korraldas see MTÜ 2012. aasta Konguta valla küladepäeva, mis on meie valla tähtsaim üritus ja mis korraldati väga hästi.

Järgmise korrani

Konguta vallavalitsus seadis Kulbilohu Külaseltsile krossirajal müra mõõdistamise toetuse eraldamisel tingimuse, et mittetulundusühingul Kulbilohu Külaselts tuleb esitada aruanne projektitoetuse kasutamise kohta selle aasta 29. oktoobriks.

Loodetavasti annab Konguta vallavalitsus pärast seda kuupäeva ka krossiraja lähedal elavatele inimestele ja Tartu Postimehele müra mõõdistamise tulemustest teada.

Tagasi üles