Ilmus ajalooraamat Eesti tüdrukute kutseharidusest

Tartumaa talunik ja põllumajandusloolane Aimur Joandi on arhiivi ja kirjandusallikate ning ajakirjanduses ilmunud artiklite põhjal kokku seadnud raamatu «Kuhu läheb tütarlaps oma tarkusega».

Selles esitab ta kilde Eesti kutsehariduse arengust, eriti tütarlastekoolidest ning nende haridusprobleemidest. Ta uurib ka, mida kirjutati eesti naise haridusest ja tema tähtsusest ühiskonnas 19. sajandi ajakirjanduses.

Ühtlasi annab Joandi põgusa ülevaate mõne meie kodukultuuri tähtsa edendaja elust ja tegevusest. Raamatus on peatükid Caroline (Lilli) Suburgist, Natalie Johanson-Pärnast, Mari Raamotist ja Ebba Saralist, samuti naisesinduste tekkest ning maanaiste liikumisest viimasel ajal Vana-Kuuste naisseltsi näitel.

Autor tuletab kirjapanduga meelde, et nüüdsel ajal on naised ühiskonnas arvuliselt ülekaalus, nad on meestest keskmiselt eakamad ja haritumad ning nende kandev roll on perekonnast liikumas ühiskonda.

«Aga ainult meie emad saavad säilitada ühtse rahvuse, ka siis, kui isad peaksid pärinema idast või läänest... Ema ja naise teema ei tohi raugeda iialgi, ei Eestis ega üldiselt,» ütleb Joandi oma teose lõpuleheküljel.

Raamat on valminud Eesti Põllumajandusmuuseumi töötajate, paljude teiste nõuandjate ja Eesti Maaülikooli toel.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles