P, 25.09.2022

Veel saab teha ettepanekuid linna eelarvestrateegia kohta

Tartu Postimees
Veel saab teha ettepanekuid linna eelarvestrateegia kohta
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Tartu raekoda.
Tartu raekoda. Foto: Margus Ansu

Tartu linnavolikogu kiitis 30. juunil heaks linna eelarvestrateegia aastateks 2023–2026 ja Tartu linna arengukava 2018–2026 muutmisettepanekud ning suunas need avalikule väljapanekule. Avalik väljapanek kestab 9. augustini ning oodatud on ettepanekud nii arengukava muutmise kui ka eelarvestrateegia kohta.

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul on järgnevatel aastatel eelarvestrateegias Tartu eesmärgid haridus, elukeskkonna parandamine ja Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 tegevused. «Vaatamata ebakindlatele majandusoludele suudame küll järgmistel aastatel teha olulisi investeeringuid, kuid samas oleme pidanud tegema ehitushindade väga suure tõusu tõttu ka raskeid valikuid ning nii mõnegi plaani edasi lükkama,» ütles ta.

Haridusvaldkonnas on peamine suund lasteaedade ja koolihoonete ning mängu-, spordiväljakute ja staadionite nüüdisajastamine, kuid kiire ehitushindade tõusu tõttu peab linnavalitsus tegema keerulisi valikuid ning haridusasutuste rekonstrueerimise kava pikendama. Eelarvestrateegia fookuses on ka Tartu linna koolide ja lasteaedade üleminek eestikeelsele õppele.

Kultuuripealinna projekti kulude maht aastatel 2022–2026 on ligi 22 miljonit eurot, millest 8,8 miljonit eurot panustab linn. Kultuuripealinna tegevustes pööratakse suurt tähelepanu ka loodusharidusele ja linnaloodusele.

Tartu on valitud ainsa Eesti linnana Euroopa komisjoni missiooni «100 kliimaneutraalset ja tarka linna aastaks 2030», mis toob kliimaneutraalsuse saavutamise eesmärgi varem planeeritust 20 aastat ettepoole. Üks olulisemaid tegevusi selle eesmärgi saavutamiseks on hoonete ja naabruskondade renoveerimine kliimaneutraalseteks piirkondadeks.

Majandusvaldkonnas investeeritakse enim teedesse ja tänavatesse. Turvalise jalgrattaliikluse arendamiseks ja autostumise vähendamiseks on kavas välja ehitada kogu linna kattev jalgrattateede võrgustik. Linna tagamaa paremaks sidumiseks kesklinnaga ja valglinnastumise mõjude vähendamiseks planeeritakse linna piirile rajada liikuvuskeskusi.

Linna arengukava 2018–2026 muutmiseks on tehtud 21 ettepanekut, mis puudutavad valdavalt Tartu kui ettevõtluslinna arendamist.

Märksõnad
Tagasi üles