Inimene on kõige tähtsam – eriti selline, kes ei pelga vastutust ja söandab ka keerulisel ajal oma eriala edasist suunda mudida. Teisisõnu: mitte tegeleda vaid enda heaoluga, vaid kujundada ka teiste hakkamasaamist.

Kõik me oleme mingis rollis mõjukad – kord vähem, kord rohkem, kord kitsamas ringis, kord avalikumalt. Käesolev lehenumber tähtsustab neid, kes on viimasel ajal Tartus ja Tartumaal väga selgesti ühiskondlikku vastutust kandnud, paistnud silma korraldaja, kriisilahendaja või teerajajana ning seeläbi ka ajalehes sõna saanud.

Mõjukate edetabeli koostamine on Tartu Postimehe ajakirjanike traditsioon, me teeme seda neljandat korda. Olles loonud viimase aastaringi kaalukamate uudiste ja intervjuude põhjal tervikpildi, tegime südame kõvaks ning seadsime paika viie valdkonna esikümne.