iDeal kampaania

Kastre vald ehitab Mellistesse keskusehoone ja Haaslavasse lasteaia

Kastre valla üks peamisi prioriteete sel aastal on Mellistesse keskusehoone ehitamine.

FOTO: Margus Ansu

18. veebruaril võttis Kastre vallavolikogu vastu Kastre valla tänavuse eelarve, mille kogumaht on 11 883 811 eurot. Põhitegevuse tulud on sellest 8 847 064 eurot. Põhitegevuse kulud on 7 696 058 eurot. 

Võrreldes 2019. aasta eelarvega on põhitegevuse tulud kasvanud 9,6 protsenti ja põhitegevuse kulud 7,3 protsenti. Tuludest on suurim osakaal maksutuludel, 58,72 protsenti. Saadavad toetused moodustavad eelarve tuludest 36,9 protsenti. Põhitegevude kuludest 59,6 protsenti suunatakse haridusvaldkonda ja 11,4 protsenti sotsiaalvaldkonda. Valitsussektori kulud on 10,2 protsenti valla põhitegevuse kuludest.

«2020. aasta olulisimateks prioriteetideks investeeringute valdkonnas on Melliste keskusehoone ehitus, Haaslava küla uus lasteaiahoone, samuti alustatakse koostöös Emajõe Veevärgiga Kurepalu piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamist,» selgitas vallavanem Priit Lomp.

«Samas jätkame olulisi uuendusi kõigis valla lasteaedades ja koolides ning planeerime rajada ligi seitse kilomeetrit tolmuvabu katteid kruusateedele ja jätkata kergtee ehitust Aardlapalust Tartu poole,» lisas ta.

Investeerimistegevuse tulusid on planeeritud 1 102 200 eurot ja kulusid 3 906 000 eurot. Võrreldes 2019. aastaga on investeeringute eelarve kasv 117,2 protsenti. Investeeringute elluviimiseks on planeeritud võtta laenu 1 500 000 eurot, mille tulemusena kujuneb netovõlakoormuseks 12,5 protsenti.

«Sedavõrd väikse protsendiga oleme vabariigi üks väikseima võlakoormusega omavalitsusi, samal ajal on meie investeerimistegevus silmapaistev samasuguste omavalitsuste hulgas. Väike laenukoormus lubab meil ka igal järgneval eelarveaastal investeerimistegevust jätkata ning samuti olla valmis uueks Euroopa eelarveperioodiks,» lisas Kastre vallavolikogu esimees Mati Möller.

Personalikulude planeerimisel on arvestatud viieprotsendilise palgakasvuga, samuti tagatakse vallaeelarvest õpetajate palgaalammäär 1315 ning lasteaiaõpetajatele 1185 eurot.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles