PILDID ⟩ Olulised ametikandjad eesotsas ministri, rektori ja linnapeaga kogunesid taas TÜ kliinikumi juhtimiskriisi arutama

Paari nädala eest Tartu ülikooli kliinikumis lahvatanud juhtimiskriis pole mitme asjaosalise kinnitusel veel kaugeltki lahenenud. Muu hulgas kinnitab seda täna pärastlõunaks ülikooli peahoonesse kokku kutsustud kõrgete ametikandjate nõupidamine.

16 kliiniku juhatajat läkitasid 10. jaanuaril kliinikumi nõukogule pöördumise, milles palusid juhatuse esimehe Priit Eelmäe sobimatu juhtimiskultuuri pärast ametist vabastada.

Nõukogu otsustas mõni päev hiljem seda palvet mitte rahuldada, kuid andis Eelmäele korralduse viimase aasta vältel kavandatud juhtimismuudatuste tempot muuta ning asutusesisesed suhted võimalikult kiiresti taas joonele seada. Samas andsid kliinikute juhatajad juba toona mõista, et nende poolt pole põhjust märkimisväärset järeleandmist oodata, sest nende hinnangul pole nõukogu olukorra tõsidust adunud.

Tänase koosoleku kutsusid kliinikute juhatajate palvel kokku kliinikumi asutajad ehk sotsiaalminister Tanel Kiik, ülikooli rektor Toomas Asser ja linnapea Urmas Klaas. Kõik kolm tulid ka ise kohale.

Samuti paluti laua taha juhatuse esimees, nõukogu liikmed ning kliinikute juhatajad.

Koosoleku kokkukutsujad loodavad tänasest arutelust saada täpsemalt aimu, kuivõrd on kliinikumis töörahu taastamine võimalik ning milliseid samme peaks konflikti pooled selleks lähiajal astuma. Põhimõttelisi otsuseid ei ole praeguse info põhjal plaanis täna langetada.

Ennenägematult tõsise juhtimiskriisi ajend peitub juhtimisreformis, millega muu hulgas soovitakse kliinikute juhtide alalised töölepingud teha tähtajalisteks. Seetõttu on nii mõnigi kliinikumi siseeluga kursis olev inimene avaldanud arvamust, et juhatuse esimehe vastu ristikäiku alustanud kliinikute juhid hoiavad kõige lihtlabasemal kombel kinni oma ametikohast ja võimust. Juhatajad seevastu on rõhutanud, et nemadki pooldavad tähtajaliste lepingute rakendamist, kuid soovivad, et suurte muudatuste üksikasju nendega rohkem arutataks. Ühtlasi on nad Priit Eelmäele ette heitnud üleolevaid käitumismaneere.

Tanel Kiik ütles pärast kohtumist kliinikute juhtidega ning hiljem kliinikumi juhatuse liikmetega, sh Priit Eelmäega, et koosolekute eesmärk oli kuulata ära detailid ja erinevad seisukohad. Kiige sõnul sai tema jaoks olukord selgemaks, sest Tallinnasse on info jõudnud katkendlikult ning läbi teiste inimeste. Küsimuse peale, kas võib juhtuda, et Priit Eelmäe tagandatakse, ütles Kiik, et sellele küsimusele on vara vastata. Kiik lisas, et 31. jaanuaril koguneb Tartu ülikooli kliinikumi nõukogu ning jätkatakse olukorra vaagimist.

Tagasi üles
Back