Ilutulestiku rakettidest saadud vigastused viivad rahvast EMOsse juba enne aastavahetust

Ilutulestik. FOTO: MADIS SINIVEE/PÄRNU POSTIMEES

Aastavahetuse eel, mil kauplustes hoogustub ilutulestiku rakettide ja pürotehnika müük, sagenevad ka rakettidest põhjustatud vigastused.

Näiteks neljapäeva õhtul kella veerand üheksa ajal said päästjad teate Tartu vallast Koosa külast, kus 23-aastane mees vigastas ilutulestiku raketi laskmisel oma sõrmi. Tartu ülikooli kliinikumi pressiesindaja Helen Kaju vahendas, et viimastel nädalatel on pürotehnikaga seotud õnnetused sagenenud, kuid täpsemat statistikat saab anda ilmselt alles pärast aastavahetust.

Tartu ülikooli kliinikumi erakorralise meditsiini osakonna juht dr Annika Uue paneb inimestele südamele, et pürotehnikat kasutataks kõiki ohutusnõudeid järgides. «Pürotehnika õige, see tähendab ohutu kasutamine on tähtis nii inimese enda kui ka kõrvalviibijate ohutust silmas pidades. Pürotehnikat ei peaks kasutama alaealised ega alkoholijoobes inimesed. Niisamuti tuleb järgida hoolikalt kasutusjuhendit – kuidas tootega ümber käia, kuidas pürotehnika asetada ja süüdata.»

Reeglid pürotehnilise toote kasutamisel

·         osta pürotehnilisi tooteid ainult vastavat õigust omavast müügikohast

·         jälgi, et pürotehnilisel tootel ei oleks väliseid mehaanilisi vigastusi, nende esinemise korral tagasta toode müüjale

·         hoia pürotehnilist toodet kuivas kohas ja väldi selle niiskeks või märjaks saamist

·         loe läbi pürotehnilise tootega kaasas olev kasutusjuhend ja käitu vastavalt selles toodule

·         vali pürotehnilise toote kasutamiseks õige aeg ja koht selliselt, et sa oma tegevusega ei häiriks kaaskodanikke

·         ära tegele ilutulestikuga alkoholijoobes või psühhotroopse aine mõju all

·         ära kasuta ilutulestikku kohas, kus selle kasutamine võib tekitada ohtliku olukorra, ohutu kaugus on märgitud kasutusjuhendis või tootel

·         ettevaatamatus võib põhjustada tõsise õnnetuse

·         kindlasti ei tohi pürotehnilist toodet visata teiste isikute ega loomade suunas

·         jälgi, et kavandatava ilutulestiku kohal, lähedal või lennutrajektooril ei oleks takistusi

·         peale süütenööri süütamist mine kiiresti ohutusse kaugusesse

·         korraga tohib süüdata ainult ühte pürotehnilist toodet ning mitut toodet ei tohi omavahel süütamiseks ühendada

·         kui ilutulestik pärast süütamist ei tööta, võib sellele läheneda kümne minuti möödudes

·         kui pürotehniline toode ei andnud nõutud pürotehnilist efekti, siis tagasta toode müüjale

·         pärast pürotehnilise toote kasutamist korja kokku oma tegevusest tekkinud jäägid (sh prügi)

Allikas: Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet

Tagasi üles
Back