Eesti mainekaima kõrgkooli au kuulub Tartu ülikoolile

Tartu ülikooli peahoone.

FOTO: Margus Ansu / Postimees / Scanpix

Tänavu mais 15–74-aastaste Eesti elanike seas korraldatud Kantar Emori uuringust selgus, et igas vanuses elanikud peavad riigi mainekaimaks kõrgkooliks endiselt Tartu ülikooli. Ühtlasi on see eestimaalaste jaoks ülekaalukalt kõige meeldivam kultuuri- ja haridusvaldkonna bränd.

Rahvusülikoolina 100. sünnipäeva tähistava Tartu ülikooli maine on alates 2009. aastast paranenud 16 protsendi võrra. Uuringus osalenud rohkem kui 1200 inimesest hindab 87 protsenti Eesti kõrgkoolidest kõige kõrgemalt just Tartu ülikooli.

Samuti mainib üheksa inimest kümnest Tartu ülikooli spontaanselt kõige sagedamini. Alates 2013. aastast, mil uuringus küsiti ülikoolide spontaanse tuntuse küsimust esimest korda, on Tartu ülikooli tuntus kasvanud 11 protsendi võrra.

Keskmisest rohkem peavad Tartu ülikooli mainekaks kõrghariduse ja kõrgema sissetulekuga elanikud, juhid ja tippspetsialistid. Vastustest ilmneb, et Tartu ülikooli maine tugevuse tagavad eelkõige kõrgetasemeline haridus ja teadus ning lõpudiplomi suur väärtus tööturul. Ka peavad vastajad Tartu ülikooli usaldusväärseks seepärast, et seal pakutav haridus vastab nende ootustele.

Peale selle uuris Kantar Emor juba teist aastat Eesti elanike arvamust kultuuri- ja haridusvaldkonna brändide kohta. Siingi oli Tartu ülikool 58 brändi hulgas ülekaalukalt eelistatuim: seda mainis meeldivaima brändina 61 protsenti vastajaist. Järgnesid juba suurema vahega Eesti televisioon ja Eesti rahvusringhääling.

Kantar Emori korraldatud ülikoolide maine uuringu eesmärk oli selgitada välja Eesti kõrgkoolide üldine mainepositsioon elanike seas.

Tagasi üles