Juuli algusest saab osta vähipüügiks kalastuskaarte

Vähk.

FOTO: Lauri Kulpsoo

Homsest saab osta vähipüügiks kalastuskaarte ning enamikus maakondades on püügivõimalused ilma piirarvuta.

Vähipüüki ei luba Hiiumaa vähivaru ega Saaremaa Karujärve varu.

Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja Herki Tuus sõnas, et kuigi tänavu juba leevendatult, jäi siiski kitsendusena kehtima ka jõevähi püügikeeld Pärnu maakonnas Pärnu jões.

Tänavu on keelatud Pärnumaal vähipüük Pärnu jões, Pärnu vallikraavis, Reiu jões, Sauga jões, Tuudi jões ja Vanamõisa jões. «Vähipüük keelatakse nois veekogudes, sest katsepüükide käigus on saadud lisaks signaalvähkidele ka teist võõrliiki, ogapõskset vähki. Võõrliigi leviku takistamiseks keeld kehtestataksegi,» lisas Tuus.

Millistel veekogudel täpselt vähipüük lubatud ei ole, tasub igal kalastajal enne püügile minekut üle kontrollida Riigi Teatajas ilmunud määrusest «Ajutised püügikitsendused, harrastuspüügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuskalapüügil 2019. aastal».

Vähipüügi ühe kõige suurema muudatusena tuleb püüdjatel arvestada seda, et alates sellest aastast on vähipüügile kehtestatud isendipõhine väljapüügi piirang. Kalastajatel on lubatud ühe kalastuskaardi alusel püüda kuni sada mõõdulist vähki ühes ööpäevas.

Püügilubadega tohib püüda jõevähke, mille pikkus otsaorgist kuni laka karvakeste lõpuni on 11 sentimeetrit, väiksemad jõevähid tuleb lasta kohe püügikohas veekogusse tagasi. Kui tabate signaalvähi, siis seda isendit ei tohi kindlasti veekogusse tagasi lasta. Signaalvähk on võõrliik, kes kannab ohtlikku vähikatku tekitajat, mistõttu tuleb signaalvähi leiust teavitada esimesel võimalusel keskkonnaametit.

«Vähipüük on paljude harrastuspüüdjate jaoks suve lahutamatu osa. Et seda saaks nautida ka tulevikus, tuleb haiguste vältimiseks vähipüügivahendeid pärast püüki desinfitseerida ning jätta päevaks päikese kätte kuivama – nii hävivad kõik jõevähki ohustavad haigustekitajad,» sõnas keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko. «Haiguste ja võõrliikide leviku vältimiseks ei tohi vähke ilma keskkonnaameti loata ümber asustada mõnda teise veekogusse, ka kodutiiki mitte.»

Nagu varasematelgi aastatel, algab ta tänavu 1. juulil kell 9 kalastuskaartide taotlemine jõevähi püügiks veebiportaali www.pilet.ee kaudu ja keskkonnaameti regionaalsetes kontorites.

Tagasi üles