Saun kanali kaldale või järgmine mänguväljak – kaasava eelarve rahvahääletusele jõudis 25 ideed

Kaasava eelarve ideed jõuavad rahvahääletusele.

FOTO: Tartu linnavalitsus

9. ja 20. juunil toimunud Tartu linna kaasava eelarve aruteludel selgus 25 ideed, mis jõuavad 3.-9. oktoobril toimuvale rahvahääletusele. Aruteludest võtsid osa ideede esitajad ja valdkondade asjatundjad.

Sisevete Saatkonnas toimunud aruteludel tutvustasid ideede autorid oma ideid ning koos ekspertidega hinnati ideid järgmiste kriteeriumide alusel: ideest osasaajate hulk, mõju linnaruumile, idee originaalsus ja uudsus, kogukondliku suhtlemise soosimine ning aktiivsete eluviiside soosimine. 

Järgnevalt tegeletakse koostöös autoritega ideede täpsustamisega. Ideid hakatakse linlastele tutvustama augustis-septembris.

78-st kaasavasse eelarvesse esitatud ideest jõudis aruteludele 43 ideed. Kogu kaasava eelarve käiguga saab tutvuda Tartu linna kodulehel.

Rahvahääletusele lähevad järgmised 25 ideed

 • 1000 uut puud ja põõsast
 • Annelinna galerii
 • Avalik saun Emajõe kaldal
 • Discgolfi harjutuskorvid igasse linnaosasse
 • Emajõe vabaujula kaasajastamine
 • Ihaste spordipargi väljaehitamine
 • Ilmatsalu Põhikooli liikumisala // Seiklus- ja tegevusradade rajamine Ilmatsallu (kaks ideed ühendati arutelu käigus)
 • Ilusam Tartu
 • Kivilinna kooli liikumispargi rajamine
 • Kogukonnale avatud Härma kooli liikumisala
 • Lahenduse leidmine isetekkelistele käiguradadele // Pori- ja tolmualade vähendamine linnaruumis (kaks ideed liideti arutelu käigus)
 • Lillemüüjatele ilusad müügipaviljonid
 • Loodussäästlike ehitusviiside õppemaja ja vanamaterjali varjupaiga avamine Aleksandri tänaval
 • Mäe tänava trepp korda
 • Mänguväljak, vaba aja ala
 • Pingid tänavatele
 • Rattateed paremaks
 • Supilinna tiigi tervendamine
 • Tartu Katoliku Hariduskeskuse "TÄHTPERE AED"
 • Toomemäe Inglisilla restaureerimine
 • Toomemägi
 • Tõstetud ristmikud Karlovas
 • Uue tänava mänguväljak // Peredele vaba aja veetmise võimalus Anne noortekeskuse hoovialale (kaks ideed liideti arutelu käigus)
 • Uue tänava spordiväljak
 • Vaade rikastab - 100+ peeglit

Kaasava eelarve eesmärgid on parandada kogukondadevahelist koostööd, tutvustada linlastele eelarve koostamise põhimõtteid ning midagi reaalselt ellu viia. Kaasava eelarve ideeks võib olla nii investeeringuobjekt maksumuse ülempiiriga 100 000 eurot. Eesmärgiks on 200 000 euro eest viia 2019. aastal ellu vähemalt kaks ideed.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles