Tartu soovib viia Kroonuaia kooli Ploomi tänavale

Praegu tegutseb Kroonuaia kool Puiestee tänaval.

FOTO: Kristjan Teedema

Linnavalitsus saatis volikogule arutamiseks eelnõu, millega linn soovib osaleda projektis «Kaasaegse õppekeskkonna loomine Tartu Kroonuaia kooli õpilastele». Projekti rahastatakse meetmest «Hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud põhikoolide võrgu korrastamine perioodil 2014–2020». 

Kroonuaia koolis õpib ligi 120 õpilast. Kool tegutseb Puiestee 62 majas, mis aga ei sobi hästi erivajadustega õpilaste õpetamiseks. Seetõttu on Tartu linnal kavas koolile sobivad ruumid välja ehitada Ploomi 1 asuvas lasteaiaks ehitatud hoones. 

Koostatud on esialgne eskiisprojekt, kus on lahendatud erinevatel õppekavadel õppivate õpilaste asumine koolimajas. Hoonesse on planeeritud ka palju loov- ja oskusainete ruume, kuna Kroonuaia kooli õppekavades on selliste ainete osakaal palju suurem võrreldes tavaõppekavaga. 

Ploomi 1 koolimajja on kavas luua ka kogu piirkonda teenindav kompetentsikeskus. 

Projekti eeldatav maksumus on 5,1 miljonit eurot, millest umbes poole moodustaks riiklik toetus. Positiivse rahastamisotsuse korral valmib koolimaja 2023. aasta 31. augustiks.

Tagasi üles