Linn jagab tehnikaringide loojatele toetusi

Foto on illustratiivne

FOTO: Meelis Meilbaum / Virumaa Teataja

Tartu linnavalitsus on välja kuulutanud konkursi uute tehnika- või tehnoloogiaringide loomiseks. Välja antakse kümme 5000-eurost stardikapitali. Konkursi tähtaeg on 20. juuni.

Tehnika- või tehnoloogiaringi loomise toetus on selleks, et  viia läbi 7–19-aastastele noortele mõeldud huviringi või huvikooli õppe- või ainekava Tartus. Ringi peab avama järgmisel aastal, ringitunnid peavad toimuma süsteemselt (harilikult igal nädalal) ja ringis peab olema juhendaja. Toetust saavad taotleda mittetulundusühingud, linnaasutused ja huvikoolid. Sedapuhku ei anta toetust robootika- ja infotehnoloogiaringidele. Noorsooteenistuse juhataja Piret Taluri sõnul on neid ringe Tartus juba rõõmustavalt palju ning konkursiga soovitakse anda hoogu vähem esindatud huvivaldkondadele.

Taotluste rahastamisotsuseid aitavad linnavalitsusel teha Katrin Saart Eesti teadusagentuurist, Marten Madissoo Eesti maaülikooli tehnikainstituudist, Kaire Mertsin Pernova hariduskeskuse tehnikamajast ja teised asjatundjate komisjoni liikmed.

Konkurssi rahastatakse riigi antavast huvihariduse ja huvitegevuse lisatoetusest kohalikele omavalitsustele Tartu linnavolikogu kinnitatud korra alusel. Kogu 2019. aastal Tartu huvihariduse ja huvitegevuse kitsaskohtade lahendamiseks planeeritud toetus on üle poole miljoni euro. Sellest ligi 300 000 eurot kasutati Tartus huvihariduse ja huvitegevuse organisatsioonide osalejate arvupõhise toetuse kasvuks. Riigi toetusega ei asendata, vaid täiendatakse oma eelarvest kaetavaid kulusid. Tartu linna eelarve noorte huvitegevusele ja huviharidusele on riigi toetust arvestamata ligikaudu 6,3 miljonit eurot aastas.

Tagasi üles