Veel täna saab esitada ettepanekuid jalgratta- ja jalgteede kohta

Tähe tänavalt Emajõe poole suunduja tunneb Kuu tänavale astudes asfaldi kadu ja on tänulik, et ootamatu muutuse tõttu pikali ei kukkunud.

FOTO: Raimu Hanson

Tartu linnavalitsus ootab täna viimast päeva tartlaste ettepanekuid puuduvate jalg- ja jalgrattateede ning teavet probleemsete teelõikude kohta. Ettepanekud saab märkida ideekorje kaardile.

15. mai seisuga oli tehtud ligi 2000 ettepanekut.

Ideekorje kaardile võib Tartu linna ja lähiala piires märkida nii täiesti uusi teid või teelõike, mida saaks kasutada jala käies või jalgrattaga sõites, kui ka neid, kus praegu on vaid autosõidutee. Samuti on oodatud tähelepanekud probleemsete teede, teelõikude või ristmike kohta koos probleemi kirjeldusega.

Esitatud ideed on anonüümsed. Iga konkreetne idee linnavalitsuselt otsest tagasisidet ei saa, aga tervikuna kasutatakse esitatud mõtteid Tartu linna uue üldplaneeringu koostamisel. Avaldatakse kokkuvõtlik ülevaate ideekorje tulemustest.

Linnavalitsus on alustanud jalg- ja jalgrattateede uue skeemi koostamist, mis toimub paralleelselt vastava strateegia koostamisega. Ideekorje toimub Eesti, Soome, Läti ja Rootsi partnerite koostöös läbiviidava HEAT-projekti raames, mis käsitleb jalakäijate ja ratturite liikumisvõimaluste parandamist strateegilise planeerimisprotsessi kaudu.

Tagasi üles
Back