Tartus on loomisel välismaalaste teenuskeskus

Tartu ülikooli välistudengid. Arhiivifoto.

FOTO: Margus Ansu

Tartu linnavalitsus saatis volikogule arutamiseks eelnõu, mille kohaselt soovib linn osaleda Tartu välismaalaste teenuskeskuse mittetulundusühingus. 

Keskus hakkab tegelema Lõuna-Eestis välismaalaste abistamisega nende paremaks sisseelamiseks Eestisse elama, õppima ja tööle asumisel. Vajadust ühtse teenuskeskuse järele on väljendanud nii Tartu kõrgkoolid, Tartu 2024 projektimeeskond kui ka Tartu linna ettevõtjad, eriti start-up-kogukond. 

Tartu linnavalitsus, Tartu ülikool ja Eesti maaülikool soovivad asutada ühise organisatsiooni mittetulundusühingu vormis, mis oleks aluseks välismaalaste teenuskeskuse loomisele ja koondaks võimalikult palju välismaalastega seonduvaid teenuseid ühe katuse alla. 

Tagasi üles