Tartu 12 miljoni euro suurune lisaeelarve keskendub haridusele ja tänavate rekonstrueerimisele

Lisaeelarvest sai raha juurde ka Vanemuise ja Ülikooli tänava renoveerimine.

FOTO: Margus Ansu

Tartu linnavalitsus esitas linnavolikogule arutamiseks 12,3 miljoni euro suuruse lisaeelarve eelnõu, millega suurendatakse haridusinvesteeringuid ja rahastatakse tänavate renoveerimist.

Positiivse lisaeelarve koostamist võimaldas riigitoetuste summade täpsustumine: võrreldes esialgsesse eelarvesse kavandatuga osutusid need mõnevõrra suuremaks ning võeti kasutusse ka 2018. aasta likviidsete vahendite jäägid.

Linnapea Urmas Klaasi sõnul on lisaeelarve põhieelarve otsene jätk. «Saame ellu viia mitmed plaanid, mis esialgsest eelarvest rahapuudusel välja jäid, ning suurendada investeeringuid,» ütles Klaas.

Enim lisavahendeid planeeritakse lisaeelarvest haridus- ja majandusvaldkonda. Haridusse suunatakse kuus miljonit eurot ehk 46 protsenti kuludest ning majandusse 2,5 miljonit ehk 20 protsenti kuludest.

Linnapea sõnul soovitakse lisaeelarvega rohkem panustada ka tänavate rekonstrueerimisse ja ehitusse. «Täiendust said Vanemuise ja Ülikooli tänava renoveerimise eelarve ning uutest objektidest lisandusid selle aasta teetööde kavva Turu-Ropka tee ristmik ja Roopa-Variku-Maasika kõnnitee,» loetles Klaas. Lisaeelarve võimaldab ohutumaks muuta ka Jaama 173 teeületuskoha. Tänavate rekonstrueerimine ning transpordikorraldus saab lisaraha 1,4 miljonit eurot.

Hariduse valdkonnas suurendatakse investeeringute esialgset mahtu 2,1 miljoni euro võrra. Sellest 0,8 miljonit läheb lasteaedade ajakohastamisse: remonditakse rühmaruume Poku ning Sassi lasteaias ning suurendatakse Maarjamõisa ja Pääsupesa remondi mahtu. Kavas on ka Ilmatsalu põhikooli küttesüsteemi rekonstrueerimine.

Linnal on kavas lisaeelarve vahenditest lõpetada Tähtvere puhkepargis kunstlume tootmise süsteemi rajamine. Alustatakse lodjakoja töökoja ehitust, kaasates sellesse EST-RUS piiriülese koostöö programmi vahendeid.

Lisaeelarve eelnõu tulude poole moodustavad riigilt saadavad toetused ja sihtfinantseeringud viis miljonit eurot ja likviidsete varade kasutuselevõtt 7,3 miljonit eurot. 

Lisaeelarve vastuvõtmisel suureneb linna eelarve tulu ja kulu maht 12,3 miljoni euro võrra ning Tartu linna 2019. aasta eelarve täpsustatud maht on 204,4 miljonit eurot.

Tagasi üles