Tartu linn jagab taas restaureerimistoetust

Taas makstakse restaureerimistoetust

FOTO: Tartu kultuuriväärtuste teenistus

Tänavusest linna eelarvest on miljööväärtusega majade ja kahekordsete kuuride restaureerimise toetusteks ette nähtud 60 000 eurot.

Toetuste summa on 20 000 euro võrra suurem kui eelmisel aastal.

Restaureerimistoetust saab taotleda miljööaladel asuvate või miljööväärtusega üksikobjektidena kaitse alla võetud enne 1944. aastat ehitatud hoonete arhitektuursete originaaldetailide restaureerimiseks või taastamiseks ning miljööväärtuslikel aladel asuvate kahekorruseliste puukuuride remontimiseks või ehitamiseks.

Toetust antakse järgmiste arhitektuursete detailide restaureerimiseks: aknad, välisuksed, nende piirdelauad ja luugid, fassaadikaunistused, varikatused, verandad, rõdud, trepid, katusetornid, erkerid, korstnapitsid, dekoratiivsed piirdeaiad jms.

Restaureerimistoetust saab taotleda nii käesolevaks aastaks planeeritud töödele kui ka 2018. aastal tehtud töödele.

Toetuse taotlemiseks tuleb hiljemalt 1. märtsiks 2019 esitada arhitektuuri ja ehituse osakonnale avaldus koos nõutud lisadega. Restaureerimistoetust jagab linn alates 2007. aastast.

Tagasi üles