Tartu linn kavandab Nõlvaku tänavale dementsete eakate kodu

Tartu abilinnapea Mihkel Lees.

FOTO: Margus Ansu / Postimees

Linnavalitsus saatis volikogule Nõlvaku Kodu ehitamise projekti eelnõu, millega kavandatakse Nõlvaku 10 kinnistule 22-kohalist dementsete eakate kodu. 

Abilinnapea Mihkel Leesi sõnul on nõudlus hooldekodu teenuse järele suur. «Eluea üldise tõusu tõttu kasvab ka Tartus kiirelt kõrgesse vanusesse jõudnute eakate arv, mis omakorda suurendab vajadust uute hooldusvõimaluste loomiseks,» ütles Lees. Ta lisas, et dementsete eakate lähedaste hoolduskoormus on väga suur ja sageli pöördutakse linna poole sooviga leida sobivaid hooldusteenuseid. 

Tartus pakub juba pikka aega dementsetele inimestele hooldusteenust SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus, kus aga napib teenuskohti keerulise hooldusvajadusega eakatele. Kavandatav eakate kodu on SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus uus teenusüksus. 

Projekti raames soovib linn ehitada hooldekodu, kus oleks mugav, dementsetele eakatele kohandatud ja väljaõppinud personaliga keskkond. Liginullenergiahoonena ehitatavasse majja tuleb kaheksa ühekohalist ja seitse kahekohalist tuba. 

Projekti eesmärk on Tartu linnale kuuluvate suure energiakuluga köetavate hoonete osakaalu vähendamine ja asendamine üldhooldusteenuse osutamisega liginullenergiahoones. 

Projekti kogumaksumus on 1 920 000 eurot, millest Tartu linna osalus on 1 472 000 eurot. 

Projekt esitatakse rahastamiseks riigi tugiteenuste keskusele. Positiivse rahastamisotsuse korral ehitatakse Tartusse uus eakate kodu 2022. aasta suveks. 

Tagasi üles