Ligi 2500 tartlast peab täpsustama oma elukohaandmed

Lõbusad tartlased. Pilt on illustratiivne.

FOTO: Kristjan Teedema

Tartus on hinnanguliselt umbes 2500 inimest, kelle elukohaks on rahvastikuregistris märgitud üksnes Tartu linn. Hiljemalt aasta lõpuks tuleb kõigil neil esitada linnavalitsusele oma elukoha täpne aadress.

2019. aasta 1. jaanuaril jõustub seadusmuudatus, mis nõuab elanikelt rahvastikuregistris täpset elukohta ja kohaliku omavalitsuse täpsusest elukoha märkimisel enam ei piisa.

Tartu linnavalitsuse rahvastikutoimingute juhi Viivi Maremäe sõnul kaotavad uue rahvastikuregistri seadusega aadressi need inimesed, kelle aadressiks on ruumi omaniku avalduse alusel jäänud ainult kohaliku omavalitsuse täpsus.

«See tähendab, et pärast 1. jaanuari nende inimeste elukohaandmeid rahvastikuregistris enam pole ja see võib palju mõjutada inimese elukorraldust,» ütles Maremäe.

Oma elukohaandmeid on vaja täpsustada selleks, et ka edaspidi oleks võimalik kasutada mitmesuguseid omavalitsuse või riigi teenuseid (näiteks lasteaiakoht, elukohast sõltuvad toetused, juhiloa pikendamine jms) ja osaleda valimistel.

Õiged andmed rahvastikuregistris annavad ka linnavalitsusele ülevaate, kus inimesed tegelikult elavad, aidates nii paremini avalikke teenuseid planeerida ja võimaldades vajaduse korral inimestega paremini ühendust saada.

Elukohaandmeid uuendada on lihtne, selleks tuleb linnavalitsusele esitada elukohateade. Seda saab teha nii riigiportaalis eesti.ee, saata e-posti või tavakirjaga või täita elukohateade linnavalitsuses kohapeal.

Välisriigis elades on elukohateade võimalik esitada ka Eesti välisesinduses.

Täpsem info www.tartu.ee/elukoht.

Neil Tartu linna elanikel, kel pole võimalik täpseid elukohaandmeid esitada (nt pole üürilepingut või omanik ei anna registreerimiseks nõusolekut), tuleb pöörduda Tartu linnavalitsuse rahvastiku- ja perekonnaseisutoimingute teenistusse aadressil Küüni tänav 5 teenistuse vastuvõtuaegadel:

E 9–12 ja 15–18

T 9–16

K 9–12 ja 14–16

N 9–12 ja 14–16

R 9–12 ja 13–15 

Tagasi üles