Tartu ülikool tähistab poolt sajandit eripedagoogide ja logopeedide õpetamise algusest

Tartu ülikool.

FOTO: SILLE ANNUK / PM/SCANPIX BALTICS

Tartu ülikooli haridusteaduste instituudi eripedagoogika osakonnal täitub käesoleval sügisel viiskümmend tegevusaastat. Seda tähistatakse 19. ja 20. oktoobril konverentsiga «Erinevus on väärtus: 50 aastat eripedagoogide ja logopeedide õpet Tartu ülikoolis». 

Konverentsil tutvustatakse eripedagoogika ja logopeedia aktuaalsete teemade nüüdisaegseid käsitlusi Eestis ja välisriikides ning esinevad õppejõud, praktikud ja vilistlased Kanadast, Soomest, USAst ja Prantsusmaalt. Üliõpilastele antakse esimest korda välja Eesti rehabilitatsiooniasutuste liidu stipendium.

Tartu riiklikus ülikoolis avati defektoloogia eriala 1. septembril 1968. Põhilise töö tegi esialgu pedagoogika ja metoodika kateeder, mida juhatas akadeemik Heino Liimets. Defektoloogia kateeder loodi 1972. aastal, esimeste õppejõudude kraadiõpe toimus Moskvas. Üksuse põhifunktsioonideks said eripedagoogika ja logopeediaalaste teadusuuringute korraldamine, erialase hariduse tagamine ja õppekirjanduse koostamine. Professoritena on eripedagoogika ja logopeedia erialade arengut aastate jooksul eest vedanud Karl Karlep, Jaan Kõrgesaar, Aaro Toomela ja Evelyn Kiive.

Kui varem õpetati teistest palju erinevaid õppijaid pigem eraldi asustustes või rühmades, siis viimasel kümnendil on juba raske leida haridussüsteemiga kokkupuutuvat inimest, keda erivajadustega õppijate teema ei puudutaks. Tänapäeva Eesti erivajadustega lapsed kasvavad oma kodus ja käivad kodulähedases lasteaias ja koolis; erivajadustega noored on jõudnud ka kutse- ning kõrgharidusse. Eripedagoogika osakond panustab kaasavasse haridusse  tavaõpetajatele juhendmaterjalide koostamisega ja täiendkoolituste korraldamisega, hariduskorralduse valdkonnas nõustatakse haridusametnikke ja -juhte.

Tartu ülikooli eripedagoogika osakonnal on 1073 viieaastase õppe läbinud vilistlast. Eripedagoogid töötavad enamasti üldhariduskoolides, aga ka lasteaedades ja kutseõppeasutustes. Nende töö on hinnata erivajadustega õppijate arengutaset, kavandada ja korraldada õpetamist ning nõustada õpetajaid ja lapsevanemaid. Logopeedid töötavad haridussüsteemis ja meditsiiniasutustes, keskendudes kõne ja neelamisega seotud erivajadustele. Mõlema eriala esindajaid oodatakse ka õppenõustamis- ja rehabilitatsioonikeskustes, kus on eriti oluline koostööoskus õpetajate, arstide, psühholoogide ja sotsiaaltöötajatega.

Juubelikonverentsi korraldamist toetavad Eesti eripedagoogide liit, Eesti logopeedide ühing ja Tartu linn. 

Tagasi üles