Elva vallavolikogu kinnitas arengukava ja eelarvestrateegia

Elva.

FOTO: KRISTJAN TEEDEMA /

Esmaspäeval, 1. oktoobril kinnitas Elva vallavolikogu valla arengukava aastateks 2019–2025 ja eelarvestrateegia aastateks 2019–2022.

Järgmise kuue aasta olulised ülesanded on atraktiivse elukeskkonna loomine, elanike juurdekasv, looduslike eelduste ja soodsa asendi ärakasutamine turismi- ja puhkemajanduse arendamiseks ning töökohtade loomine ja hoidmine kogu vallas.

Elva vallavolikogu esimehe Maano Koemetsa sõnul tähistab arengudokumendi jõustumine ühte üleminekuaja lõppu, edaspidi on eelarve ja investeeringuprojektide aluseks kuue omavalitsuse arengukava asemel ühine visioon ja eesmärgid.

«Elva valla arengukava protsess on olnud ka suur samm edasi kohaliku demokraatia arendamisel, ühinemisjärgsete erisuste ühtlustamisel ja valla inimestes ühtsustunde tekitamisel,» lausus Koemets. Ta lisas, et kava koostamine on ühendanud piirkondi  ja süvendanud koostööd. «Arengukava on Elva valla nägu, positiivne on see, et  erinevate valdkondade tegevus ja investeeringud on tasakaalus.»

Elva valla arengukava protsessi eestvedaja Kertu Vuks rõhutas, et eesmärk on olnud jõuda võimalikult paljude valla elanikeni. «Inimesed on arengukava protsessis väga aktiivselt kaasa löönud, oleme viinud läbi rahvakoosolekuid nii ideekorjeks kui arengukava eelnõu tutvustamiseks,» rääkis ta. Järgmisteks aastateks seatud eesmärkidest tõi ta esile ettevõtlusõppe rakendamise koolides, eakate ja puuetega inimeste aktiivse integreerimise ühiskonnaellu,  loomemajanduse ja sporditurismi arendamise, aktiivset kogukondade kaasamise  ning avatud valitsemise põhimõtete rakendamise. «Raamatukogude arendamine, näiteks Rõngu kogukonnakeskuse loomine, on samuti üks põnevamaid lähiaastate projekte,» märkis Vuks.

Elva valla eelarvestrateegia kavandatud investeeringute maht aastateks 2018–2022 on 26,3 miljonit eurot. Investeeringutest planeeritakse laenu arvelt ellu viia 16,2 miljonit eurot ehk 61,7 protsenti. Suurimad investeeringuobjektid: Elva linnasüdame nüüdisajastamine, Elva jäätmejaama rajamine, Elva spordihoone ehitus, Puhja ja Rannu kooli ning Elva gümnaasiumi Puiestee tänava õppehoone ajakohastamine, Kentsi paisjärve arendamine, Rõngu kogukonnakeskuse ehitus, Käärdi lasteaia ehitus ning investeeringud teedesse ja tänavatesse.

Tagasi üles