AHAA sai Euroopast kõrge tunnustuse

Ahhaa keskus Tartus.

FOTO: Kristjan Teedema

Teaduskeskuste eurovõrgustik ECSITE tunnustas kõrgelt Tartu teaduskeskus AHHAA senist tegevust

Teaduskommunikaatorite rahvusvaheline ühendus ECSITE loodi 20 aastat tagasi ja see ühendab praegu 50 riigis teaduse tutvustamisega tegelevaid asutusi, kokku enam kui 400 teaduskeskust ja -muuseumi. Hiljutisel aastakonverentsil sai Eesti teaduskommunikatsioon olulise tunnustuse: ECSITE kuueliikmelisse juhtorganisse valiti lisaks esindajatele Saksamaalt, Rootsist, Soomest, Belgiast ja Hispaaniast ka teaduskeskus AHHAA juhataja Tiiu Sild.

Ehkki ECSITE tegevusse on viimastel aastatel liitunud mitmeid teadusetutvustajaid nii Ida-Euroopa kui ka näiteks Venemaa teadusmuuseumitest, osutus AHHAA esimeseks endisest liiduvabariigist välja kasvanud teaduskeskuseks, kellele usaldatakse järgnevaks kolmeks aastaks au juhtida kogu võimsa teaduskommunikaatorite võrgustiku tegevust Euroopas.

ECSITE liikmeid ühendavad kümned suurprojektid, tihe koostöövõrgustik võimaldab ideevahetust ja üksteise kogemustest õppimist. Muu hulgas on ECSITE koordineerimas europrojekti PLACES, mille tulemusel luuakse Euroopas uudne standard linnadele, kus on tegutsemas nii ülikool, teadusmuuseum kui teaduskeskus. Nimetusele City of Scientific Culture kandideerib siin Eestist just Tartu linn.
 Teaduskeskus AHHAA alustas aastal 1997 Tartu Ülikooli eriprojektina. Aastal 2004 loodi Tartu linna, TÜ ja HTM osalusel sihtasutus ning tänavu mais avas Tartus laiale publikule uksed teaduskeskuse uus kaasaegne hoone. Senistel teadusnäitustel üle Eesti, sealhulgas AHHAA filiaalis Tallinnas Vabaduse väljakul ja kuuel Teadlaste Ööl on AHHAA sündmustel osalenud kokku kaugelt enam kui poolteist miljonit külastajat.

 

Tagasi üles