Poole aastaga laekus Tartu eelarvesse 53 protsenti tuludest

FOTO: Margus Ansu

Tartu linna eelarvesse laekus esimesel poolaastal tulusid 88,4 miljonit eurot, mis moodustas 53% tulude eelarvest. Tulud on olnud 9,3 miljonit eurot suuremad kui kulud.

Suurimaks tuluallikaks on Tartu linnas üksikisiku tulumaks, mida laekus 38,9 miljonit eurot ehk 51% eelarvest. Maksutulusid kokku laekus 40,1 miljonit eurot. Lisaks tulumaksule laekus eelarvesse veel maamaks ning kohalikest maksudest reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks ning parkimistasu.

Toetusi on laekunud 37,2 miljonit eurot, kaupade ja teenuste müügist 9,6 miljonit eurot, muid tulusid 1,5 miljonit eurot, sh Tartu Veevärgilt dividende 0,5 miljonit eurot ning põhivara müügi tulust 0,4 miljonit.

Kulude maht on olnud 79,1 miljonit eurot ehk 42% eelarvest. Tööjõukulud on olnud 32,8 miljonit eurot, majandamiskulud 24,7 miljonit eurot, toetusi on antud 10,1 miljonit eurot ning põhivara soetuseks on kulunud 11 miljonit eurot. Intressikuludeks ja laenude tagasimaksmiseks on kulunud 0,5 miljonit eurot. Suurimad väljaminekud on olnud hariduse (45,7 miljonit eurot) ja majanduse valdkonnas (11,4 miljonit eurot).

Suurimad investeerimisobjektid on olnud Raatuse kool (4,3 miljonit eurot), Tartu idapoolne ringtee (1,3 miljonit eurot), Tamme kool (0,5 miljonit eurot) ja Ihaste kergliiklustee (0,5 miljonit eurot).  

Tagasi üles