Tartumaal on tööjõudu puudu infotehnoloogias ja tervishoius

jaga E-post prindi artikkel saada vihje Loe ja lisa kommentaare

Tartumaal on puudus programmeerijatest.

FOTO: Laura Oks

Lähema kaheksa aasta jooksul väheneb Eesti tööealine elanikkond 43 000 inimese võrra. Selleks, et töötajad ja tööandjad teineteist kiiresti leiaks, noored teaks valida, mida õppima asuda, vanemaealised ja tervislikel põhjustel tööturult eemale jäänud saaksid ennast täiendada ja leida uue väljundi tööturul, tehakse üha rohkem uuringuid ja prognoose

Tartumaal on töötukassal praegu ligi 3500 töötuna registreeritud klienti ning üle 500 uue tööpakkumise igas kuus. Tartumaa tööturg on teinud väikese sammu tasakaalu poole. Tööjõu ülejäägis on toimunud positiivsed muudatused, näiteks ei leia suure ülejäägiga ametikohtade seas enam sekretäre ja andmesisestajaid, kes on liikunud sammu võrra tööturu tasakaaluseisundile lähemale.

Samasugune muutus on ka kõrgharidust nõudvatel ametikohtadel, kus mõned ülejäägiga ametikohad on liikunud tasakaalu. Nii leiavad prognoosi kohaselt järgmise 12 kuu jooksul erialase töö näiteks advokaadid ja juristid, prokurörid, haridus- ja koolitusjuhid.

Tööjõu defitsiidi poole pealt on suure puudujäägiga ametialadega liitunud uued tulijad infotehnoloogia-, tervishoiu- ja teenindussektorist. IT-sektoris on puudu rakenduste programmeerijaid ja tarkvara arendajaid, tervishoiusektoris kodushooldajaid ja tugiisikuid ning teeninduses puhastusteenindajaid ja köögiabilisi.

Tööjõupuudus on veidi vähenenud mõnel toitlustuse, teeninduse ja tekstiilitööstuse ametialal. Näiteks kokkadest, pagaritest ja kondiitritest, masinõmblejatest ning postiljonidest ei ole enam nii suur puudus, kui on seda olnud viimase aasta jooksul.

Töötukassa koostab kaks korda aastas tööjõuvajaduse baromeetrit, millest on kasu nii tööandjale kui ka tööotsijale. Baromeeter prognoosib lühiajalist tööjõuvajadust ametite kaupa. Baromeetri abil saavad tööandjad ja tööotsijad vaadata, millises piirkonnas ja valdkonnas on tööjõu nõudlus kõige suurem, millistel ametialadel on tööturul tööjõu ülejääk, puudujääk või valitseb tasakaal.

Esimesest hindamisest on möödunud kolm aastat ja sel perioodil on tööturul palju muutunud, aina teravamalt kerkib pinnale probleem, et vajalike oskustega töötajaid jääb ühe vähemaks.

Töötukassa roll töötuse ennetamisel on aasta-aastalt suurenenud. Põhjuseid, miks inimene jääb töötuks, on mitmeid. Samal ajal kurdavad tööandjad, et sobivate oskustega töötajaid on keeruline leida. Seega on üha olulisem, et töötajad/tööotsijad oleksid valmis õppima ja tööandjad toetaksid töötajaid õppimise ajal.

Töötukassalt on võimalik tuge saada nii töötaval, tööd otsival kui ka õppival inimesel. Kõik tööealised, kes soovivad end täiendada või uut kutset omandada, on oodatud töötukassa karjäärinõustaja juurde. Aja saab broneerida e-töötukassas. Võimalus on saada igakuist õppetoetust, töötukassa toetab nende erialade ja ametite õppimist, kuhu on tulevikus vaja rohkem töötajaid ning kus juba praegu sobiva väljaõppega töötajaid napib. Erialad on välja valitud tööjõuvajaduse uuringute tulemuste põhjal ja nimekiri on töötukassa kodulehel ning seda täiendatakse igal aastal. Sellel aastal saab töötukassa toel kutse- või kõrgharidust omandada rohkem kui 200 õppekaval eesti ja vene keeles.

Järgmine tööjõuvajaduse baromeeter ilmub oktoobris. 

    Tagasi üles