Ivar Musta nõue Põltsamaa Felixi vastu ei leidnud kohtus tõendamist

Foto on illustratiivne

FOTO: LIIS TREIMANN / PM/SCANPIX BALTICS

Tartu maakohus jättis esmaspäevase otsusega rahuldamata Ivar Musta hagi AS-i Põltsamaa Felix (PF) vastu autoritasu, teose õigusvastase kasutamise teel saadud tulu, kahjuhüvitise ja jooksva viivise nõudes.

Must väitis oma hagis, et tema lõi 1994. aastal muusika Põltsamaa Felixi reklaamile «Põltsamaa, ehtne ja hea». Must leiab, et PF on kasutanud tema loodud teost ja selle arranžeeringuid oma reklaamides, eelkõige aastatel 2013–2016. Kohtus oli vaidluse all vaid kahe takti ehk kaheksa noodi pikkune osa algsest teosest, mille kasutamist Must PF-le ette heitis. Hageja kogunõude summa oli üle 100 000 euro.

Kohus jättis hagi rahuldamata, sest ei saa kindlalt väita, et 2013–2016. aasta reklaamides kasutatud ja töödeldud muusikaline fraas oleks olnud Musta loodud.  

Kohtus leidis tõendamist, et Must oli algse, 1994. aastal loodud reklaammuusika autor. Samas ei esitatud kohtule algse teose noodikirja. Seega on kohtu jaoks ebaselge, milline oli see algselt kirja pandud kujul. Kohtule esitati küll mitmete muusikaspetsialistide, nende hulgas Musta enda üleskirjutused noodikirjas, mis on ilmselt tehtud kuulmise järgi. Samas olid ka nendes üleskirjutustes erinevused.  

Kohus märkis, et muutusi tuleb vaadata kontekstis: nii lühikese helijupi puhul tuleb igasse muudetud noodikõrgusesse suhtuda kriitilisemalt kui tervikteose, näiteks kolmeminutilise laulu või saate tunnusmuusika puhul. Kuna ka Must ise on kohtule esitatud noodi üles kirjutanud eeldatavalt kuulmise järgi, ja see erineb teiste muusikute üleskirjutatust, ei saa väita, et just Musta kirja pandud noodikiri ongi originaalteos. Seega ei saa tõsikindlat hinnata, millist Musta teost siis väidetavalt ikkagi kasutatud ja arranžeeritud on, märkis kohus.  

Reklaamides, milles teose lubamatu kasutamise eest Must oma nõude esitas, leidub omakorda kõrvalekaldeid algsest muusikapalast. Seetõttu leidis kohus, et tegu võib olla juhusliku kokkulangevusega. Juhuslikule sarnasusele aitavad muuhulgas kaasa ka vaidlusaluse muusikalise fraasi lühidus ja eesti keele eripäradest tingitud rütmi parim kasutusvõimalus. 

Esmaspäevane otsus ei ole jõustunud. Pooled saavad otsust Tartu ringkonnakohtus vaidlustada 30 päeva jooksul selle kättesaamisest.

    Tagasi üles