Kohe-kohe on koolides algamas pidulik lõpuaktuste aeg. On põhjus selles või milleski muus, kuid Eesti maaülikooli peahoone juurde on kujundatud lillepeenar tähekombinatsiooniga EMÜ. Peenra efekt tuleb täiel määral esile muidugi kõrgemalt, näiteks maaülikooli tornühikast vaadates.