IRLi juhi arvates tuleb tselluloositehasele leida uus asukoht

Helir-Valdor Seeder

FOTO: Eero Vabamägi

Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) juhi Helir-Valdor Seederi sõnul ei saa Tartusse planeeritava tselluloositehase eriplaneeringut algatatud kujul lõpuni viia ning tehasele tuleb leida uus asukoht.

Seeder teatas erakonnakaaslastele saadetud kirjas, et Tartu linna ja piirkonna elanike vastuseis tehase rajamisele on niivõrd tugev, et eriplaneeringu kehtestamine valitsuse poolt Tartu linnas või selle vahetus naabruses oleks ebademokraatlik.

«IRL leiab, et valitsus peab loobuma plaanist eriplaneering lõpuni viia algatatult kujul,» märkis Seeder.Ta lisas, et suurinvesteeringu arendajaga tuleb püüda leida tehasele uus asukoht.

«Praeguseks on selge, et esialgu plaanitud kujul pole seda projekti võimalik ellu viia,» märkis Seeder, kelle sõnul peab valitsus arendajatega edasiste sammude käigus vastama küsimusele, kas tehast on üldse kusagile Eestisse võimalik rajada ja kas see vastab ka investorite ootustele.

«Võimaliku sobiva asukoha valikuks on vajalik nii investori soov kui ka kohaliku kogukonna mõistev hoiak,» teatas IRLi juht.

Valitsus algatas Tartu- ja Viljandimaal riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise võimaliku puidurafineerimistehase püstitamiseks ja selle toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks möödunud aasta 12. mail.

Protsess koosneb asukohtade võrdluse etapist ja sobivas asukohas detailse planeeringulahenduse koostamisest. Samal ajal tehakse asjakohaseid uuringuid ja hinnatakse planeeringu elluviimisega kaasnevaid sotsiaalseid, majanduslikke, kultuurilisi ja looduskeskkonnale avalduvaid mõjusid.

Plaanitav tehas hakkaks ümber töötama umbes 3,3 miljonit tonni paberipuitu aastas. Esialgse prognoosi järgi alustaks tehas tootmist 2022. aastal. Tootmisvõimsuseks kavandatakse keskmiselt kuni 750 000 tonni biotooteid aastas. Lõpptoodang läheks ekspordiks.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles