Andrus Punt: hiljem algav kool on privileeg

Andrus Punt

FOTO: PM/SCANPIX BALTICS

Raske on näha avaramat pilti, kui meelsus on ette negatiivne – Vabaerakonna liige Alvar Tipp oma arvamusloos «Kemmergu asemel võiks raha kulutada Tamme kooli laste peale» (TPM 25.4) just seda tõestab.

Tartu linnavõim kuulab oma inimesi ja mõistab nende muresid. Hiljem algav kool ei ole ainult õnnetus, vaid ka võimalus. Palun lapsevanematel proovida näha ka hiljem algava koolipäeva positiivseid külgi. Neist kõige olulisem ongi hiljem algav kool ise, mis on tervist ja õppeedukust soosiv väheste privileeg. Kahjuks.

Tunnustatud ülikoolide uurimistööd, lastearstid, neuroloogid, kasvatusteadlased ja õpetajad ütlevad üht: teismelised, eriti algklasside lapsed, on kell kaheksa algava koolipäeva esimese osa väsinud ja õppimisvõime on minimaalne. Ideaalses maailmas ei saaks koolitunnid alguse enne kella kümmet.

Huviringe annab korraldada vastavalt vajadusele. Lapsed ei oleks enam lõunaks kustunud, vaid suudaksid omandada palju rohkem teadmisi. Kõige halvema prognoosiga saaksid õpilased seda privileegi nautida kuni kolm aastat.

Üks on aga kindel: Tartu linna prioriteet on laste heaolu. Tartu on ülikoolilinn ja noortelinn.

Selleks et Tartus pakutaks edasi maailma parimat haridust, on eesmärk renoveerida kõik Tartu koolimajad 12 aastaga. Koolimajad kujundatakse ja sisustatakse nii, et neis saab kasutada moodsaid õppemeetodeid ja liikumisvõimalusi jätkub kõigile. Raatuse kooli õpilased saavad renoveeritud majas õppima asuda juba uuel õppeaastal. Variku kool saab korda järgmisena.

Lisaks teeme kooli- ja lasteaialaste tee turvalisemaks ja mugavamaks. Koolid saavad korda vastavalt olukorra kriitilisusele.

Tamme kooli puhul on räägitud ebavõrdsusest laste kohtlemisel. Kahjuks on Tartus koole, kus lapsele võib krohv pähe kukkuda. Tamme kool on saanud viimastel aastatel pea kolm miljonit eurot investeeringuid. Kas mitte siin pole suurem ebavõrdsus? Lisainvesteeringud Tamme koolile lükkaks teiste koolimajade renoveerimistöid edasi.

Ja lasteaia kohatasust ka, mida valimisliidu Tartu Heaks esindajad tahtsid lahti haakida riiklikust alampalgast, paraku näitamata, mille arvelt kaetakse laekumata jääv 319 000 eurot. Tartus oli aastaid mure lastehoiu- ja lasteaiakohtadega. Praeguseks on saavutatud olukord, kus mõnes vanuserühmas on kohti lausa varuga.

Linn on võtnud ka eesmärgiks tõsta haridussektori palkasid, et Tartu linna koolides, lasteaedades ja ka huvikoolides töötaksid motiveeritud ja Eesti parimad õpetajad. Kohatasusid saab muuta, kui lõpetada koostöö erasektoriga või jätta ära muud olulised kulutused, kuid taas tekiksid järjekorrad.

Tagasi üles
Back