Tartu lisaeelarve keskendub haridusele ja teede korrashoiule

Raekoja plats.

FOTO: Margus Ansu

Linnavalitsus esitas linnavolikogule arutamiseks 12,5 miljoni euro suuruse lisaeelarve eelnõu, mis keskendub haridusele ja linnamajandusele.

Positiivse lisaeelarve koostamist võimaldas riigipoolsete sihtotstarbeliste toetuste summade täpsustumine - võrreldes esialgsesse eelarvesse kavandatuga osutusid need mõnevõrra suuremaks. Samuti oli käesoleva aasta esimese kvartali tulude laekumine oodatust parem, mis võimaldab korrigeerida üksikisiku tulumaksu prognoosi.

Linnapea Urmas Klaasi sõnul on lisaeelarve puhul tegemist põhieelarve otsese jätkuga. «Saame ellu viia mitmed plaanid, mis esialgsest eelarvest rahapuudusel välja jäid, ning suurendada investeeringuid,» ütles Klaas.

Enim täiendavad vahendeid planeeritakse lisaeelarvest haridus- ja majandusvaldkonda. Haridusse suunatakse 8 miljonit eurot ehk 63 protsenti kuludest ning majandusse 2,1 miljonit ehk 16 protsenti kuludest. Lisaraha kavandatakse erivajadustega laste õppe paremaks korraldamiseks, koolitoiduks, koolide tööjõukuludeks ning lasteaiatöötajate motiveerimiseks.

Lisaeelarvega soovitakse rohkem panustada ka tänavate rekonstrueerimisse ja ehitusse. «Jätkame kõnni- ja jalgrattateede ehitusega ning eraldasime lisavahendeid ka tänavate ja kõnniteede jooksvaks remondiks,» kommenteeris linnapea Urmas Klaas.

Suurematest objektidest lisandusid selle aasta teetööde kavasse Kasesalu tänav ning Narva mnt ülekate linna piirist kuni Puiestee tänavani. Tänavate rekonstrueerimisse ja ehitusse suunatakse lisaraha 1,6 miljonit  eurot.

Linnal on kavas lisaeelarve vahenditest alustada ka Tähtvere Puhkepargis kunstlume tootmise süsteemi rajamist.  

Lisaeelarve eelnõu tulude poole moodustavad üksikisiku tulumaks  0,7 miljonit eurot,   riigilt saadavad sihtotstarbelised toetused 5,7 miljonit eurot ja  likviidsete varade kasutuselevõtt  6,3 miljonit eurot. 

Lisaeelarve vastuvõtmisel suureneb linna eelarve tulude ja kulude maht 12,5 miljoni euro võrra ning Tartu linna 2018. aasta eelarve täpsustatud mahuks kujuneb 187,4 miljonit eurot.

Tagasi üles
Back