Ajalooliste puukuuride säilimiseks saab uuest aastast toetust

Pildil kahekorruseline kuur Karlovas Salme ja Tolstoi tänava nurgal.

FOTO: Sille Annuk

Et Tartu miljööaladele niivõrd iseloomulikud kahekorruselised puukuurid, mida on omal ajal kasutatud ka pesuköökidena, lõplikult ajalukku ei kaoks, asub Tartu linnavalitsus toetama nende kuuride taastamist ja ka uute ehitamist.

Tartu miljööväärtuslikel hoonestusaladel paiknevate kahekorruseliste  puukuuride restaureerimistoetust tahab linn hakata maksma tulevast aastast. Toetus lisandub senisele detailide restaureerimistoetusele.

Kahekorruselist puukuuri võib lugeda just Tartule iseloomulikuks kuuritüübiks, mille on tinginud ajalooliste kruntide väiksus krundil asuvate korterite arvu suhtes, seda eelkõige Karlovas ja Toometagusel. Tänaseks on paljud ajaloolised puukuurid jõudnud ikka, kus nad on amortiseerumas ja vajavad püsimiseks rohkem tähelepanu ja suuremaid hooldustöid, näiteks katusevahetust või uut tulemüüri. Selliste tööde jaoks saabki uuel aastal toetust taotleda.

Kahekorruseliste puukuuride restaureerimistoetus on mõeldud vanade puukuuride konstruktsioonide toestamiseks, aga ka uute kuuride püstitamiseks. Toetus ei ole mõeldud jooksvaks hooldusremonditööks, nagu näiteks kuuri üle värvimine või üksikute voodrilaudade välja vahetamine.

Kuuride restaureerimistoetuse suurus on maksimaalselt 50 protsenti tööde kogumaksumusest, toetuse ülemmääraks on 5000 eurot. Toetus jaguneb avalduste vahel proportsionaalselt. Tartu linna 2018. aasta eelarvesse kavandatakse selleks 18 000 eurot.

Uues üldplaneeringus on muutunud miljööalade piirid. Selleks veenduda, kas krunt asub miljööväärtuslikul hoonestusalal, saab kontrollida üldplaneeringu kaardilt

Toetuse avalduste tähtaeg on 1. märtsil 2018, täpsem info taotlemise kohta lisandub Tartu kodulehele aasta alguses. Otsuse täiendada senist restaureerimistoetuste andmist tegi Tartu Linnavolikogu oma 12. oktoobril 2017 istungil.

Tagasi üles