Autode varastamine käis kaugemalt tellides
Täpsustatud!

Autovargad seisid täna kohtu ees.

FOTO: Jürgen Puistaja

Eesti võimud nõudsid Leedust välja kaks kurikaela, kes korraldasid siin kaugjuhtimise teel autoärandamisi, ise jalgagi Eesti pinnale tõstmata. Täna seisid mehed Tartus kohtu ees, õigusemõistja saatis nad vangi.

Tartu maakohus tunnistas Evaldas Pauliukonise (45) ja Julius Tiškevičiuse (41) süüdi kuulumises kuritegelikku ühendusse ja vargustes ning mõistis mõlemale kuueaastase vangistuse, millest kohe ärakandmisele kuulub kolm aastat. Ülejäänud kolmeaastane vangistus mõisteti neile tingimisi viieaastase katseajaga.

Lisakaristusena mõisteti neile Eesti vabariigist väljasaatmine koos sissesõidukeeluga viieks aastaks, kinnitas Tartu maakohus. Vangistuse kandmist arvestatakse eelmise aasta 30. augustist, mil mehed kinni peeti.

Kuritegeliku ühenduse organiseerimises mõisteti mõlemad mehed süü tõendamatuse tõttu õigeks.

Kriminaalasja juhtinud Lõuna ringkonnaprokurör Aro Siinmaa kinnitusel organiseerisid Evaldas Pauliukonis ja Julius Tiškevičius süüdistuse kohaselt kuritegeliku ühenduse, mille eesmärk oli Eestist uuemate elektrooniliselt käivitatavate sõidukite varastamine ja kasu saamise eesmärgil turustamiseks Eestist välja toimetamine. Kohus mõistis mehed süüdi kuritegelikku ühendusse kuulumises.

Riikliku süüdistaja hinnangul on tänane kohtuotsus äärmiselt oluline võit võitluses organiseeritud autovargustega. Otsuse mõjukust ei kahanda sugugi asjaolu, et kohus ei tõlgendanud süüdistatavate tegevust otseste juhtimistegudena, vaid tuvastas pigem nende kaaluka panuse kuritegeliku ühenduse tegevliikmetena, ütles prokurör. Kohtuotsus annab Siinma sõnul organiseeritud kurjategijatele selge sõnumi, et ka need isikud, kes annavad Eestis kuritegude toimepanemisse oma panuse turvaliselt kodumaal püsides ja riske vältides, on lõpuks sunnitud oma tegude eest vastutama.

Siinmaa sõnul seisnes süüdi mõistetud meeste roll Eestisse autosid hõivama sõitnud ühenduse liikmetele konkreetsete sõidukimudelite varastamiseks tellimuste esitamises, autode lukustuse kõrvaldamiseks ja käivitamiseks vajalike seadmete hankimises ning kasutamise õpetamises ja varastatud sõidukite turustamises.

Prokurör tänab Lõuna prefektuuri organiseeritud ja raskete kuritegude talitust ning kõiki teisi koostööpartnereid, tänu kelle pühendunud tööle õnnestus päevavalgele tuua ka see osa kuriteoskeemist, mida kurjategijad ise püüdsid iga hinna eest varjata.

Tsiviilhagid rahuldas kohus osaliselt, kuna need ei leidnud täies ulatuses tõendamist. Süüdistatavad peavad tsiviilhagid kannatanutele hüvitama solidaarselt koos selle aasta jaanuaris Tartu maakohtus süüdi mõistetud samasse kuritegelikku ühendusse kuulunud veel kahe leedulasega. Tsiviilhagide summa ulatub kokku üle 47 000 euro.

Menetluskulude katteks peab Tiškevičius tasuma 2055 eurot ja Pauliukonis 2127 eurot.

Kaks samasse ühendusse kuulunud liiget on süüdi mõistetud juba varasema kohtuotsusega selle aasta 11. jaanuaril. Nerijus Urbonavicius (32) ja Gytis Vaitulionis (30) tunnistati kokkuleppemenetluses süüdi samades kuritegudes, nagu tänased süüdistatavad ja ka neile mõisteti osaliselt reaalne ja osaliselt tingimisi vangistus ning lisakaristusena väljasaatmine Eesti vabariigist koos sissesõidukeeluga viieks aastaks.

Kohus pidas võimalikuks süüdistatavatele mõista osaliselt tingimisi vangistus, kuna nad on varem kriminaalkorras karistamata.

Kohtumenetluse pooled saavad tänase otsuse vaidlustamise soovist teatada seitsme päeva jooksul. Kui otsus vaidlustatakse, teeb kohus motiveeritud tervikotsuse teatavaks 1. novembril.

Tagasi üles