Tartu üldplaneering jõuab avalikule arutelule

Tartu raekoda.

FOTO: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

Kesklinna eelisarendamist tähtustav,  liikluskorraldust muutev, miljööalasid kärpiv ja koostajate lootuse kohaselt Tartu arengule uut hoogu andev üldplaneering  on avalikeks aruteludeks küps, leidis Tartu linnavolikogu tänasel istungil.

Üldplaneering tähtsustab Maarjamõisa ja Raadi piirkonna arengut, ettevõtluse tihedamat integreerimist  olemasolevasse hoonestuskeskkonda ning kortermajade eelistamist eramutele seni hoonestamata aladel.

Uues üldplaneeringus väheneb mõnevõrra elamumaade osa ja kasvab rohealade ning ettevõtlusmaade osakaal. 

Üle kahesaja lehekülje seletuskirja ja kümneid jooniseid hõlmav dokument väärib linlaste tähelepanu ka seepärast, et oluliselt kasvab üldplaneeringu roll ehitusõiguse andmisel, selleks on suurendatud üldplaneeringu täpsusastet ja antud arhitektuursed nõuded linna asumite kaupa.

Korduvalt on üles võetud küsimus, kas linn ikka peaks tegelema oma üldplaneeringuga nüüd, kus haldusreformi käigus on tõenäone Tartu külge Tähtvere ja Luunja valla liitmise. Abilinnapea Jarno Laur oli seisukohal, et see ei peaks olema takistus, kuivõrd ühinenud omavalitsustel on aega neli aastat uue üldplaneeringu tegemiseks. Tartu üldplaneering jääb ja valdade omad saab üle vaadata.

Laur viitas, et Tartu osa saab uude planeeringusse sisse kanda, nii nagu praegu on üldplaneeringusse integreeritud hiljuti kehtestatud kesklinna, Ränilinna ja Supilinna planeeringud. Tuleb tähele panna, et Karlova  teemaplaneeringut samamoodi ei integreeritud ja Karlova tuleviku küsimused on aruteludeks vabad.

Tartu üldplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek on 27. märtsist 28. aprillini. Planeeringuga saab tutvuda Tartu linna kodulehel, raekoja infokeskuses ning Küüni ja Poe tänava nurgal olevatel infostendidel. 

Üldplaneeringut tutvustav avalik arutelu on 27. märtsil kell 17 Tartu linnaraamatukogu saalis. Arutelud ja infopäevad on avalikustamise ajal ka linnaosades.

Tagasi üles