Tudengid ootavad rektorit, kellel on selge visioon nii ühiskonna kui ülikooli jaoks

Üliõpilased Tartu ülikooli peahoone ees.

FOTO: Kristjan Teedema

Tartu ülikooli üliõpilasesindus kogus kokku üliõpilaskonna mõtted selle kohta, mida oodatakse uuelt rektorilt. Üliõpilaste peamine soov on, et ülikooli juhiks inimene, kes vaatab tulevikku ja kellel on selge visioon nii ühiskonna kui ülikooli jaoks. 

Tudengid tunnevad, et Tartu ülikool saab ühiskonna arengumootor olla vaid juhul, kui ülikoolis luuakse tegevuskavasid, mis arendavad ühiskonda süsteemselt. See hõlmab nii ülikooli üldist arengut kui teadus-, õppe- ja ettvõtlustegevust.

Ülikooli nähakse kui institutsiooni, millel on pädevus ühiskonda kriitiliselt hinnata ja oma tegevusega arendada just neid valdkondi, mis on tuleviku mõttes tähtsad. Samal ajal oodatakse, et ülikool muutuks ühiskonnas nähtavamaks ja rektor kõneisikuna panustaks avalikku arutelusse olulistel teemadel.

«Kui näiteks ilmneb mõni avalik juhtum, kus üliõpilase turvalisus on küsimärgi all, siis võiks rektor olla see, kes näitab eeskuju selge moraalse seisukohavõtuga selle kohta, mida Tartu ülikoolis sallitakse ja mida mitte,» rääkis TÜ üliõpilaskonna esimees Reelika Alunurm. 

Tudengid rõhutavad ka professionaalse juhtimise tähtsust. «On kahtlemata oluline, et rektoril oleks piisav varasem juhtimiskogemus nagu teistel avaliku sektori juhtidel. Samuti on tähtis, et nende puhul, kes võtavad juhtimise raske töö enda kanda, arvestataks seda ka õppe- ja teadustöö tegemisel,» vahendas Alunurm tudengite mõtteid. 

Ta lisas, et loomulikult oleks hea, kui rektor moodustaks rektoraadi meeskonna eri valdkondade ja pädevuste esindajatest, mis lubaks arvestada kõigi valdkondade eripärade ja vajadustega. 

Tartu ülikooli rektorivalimised on 30. märtsil, kandidaatidena on üles seatud senine rektor professor Volli Kalm ja professor Margit Sutrop.

Tagasi üles