Kaarsilla remondi ajaks ajutist ujuvsilda ei tule

Kaarsild.

FOTO: Margus Ansu / Postimees

Tartu linnavalitsus andis teada, et aprillist algava Kaarsilla remondi ajaks ajutist ujuvsilda Emajõele ei paigaldata, kuna Veeteede ameti tingimuste kohaselt oleks see üle poole ööpäevast jalakäijaile suletud ning ajutine lahendus läheks ebamõistlikult kalliks.

Tartu linnapea Urmas Klaas märkis, et linn kaalus läbi kõik võimalused, kuidas leevendada Kaarsilla remondi ajal tekkivaid ebamugavusi liiklejaile, keda on sillal umbes 7800 ööpäevas. Linnapea sõnul oleks ajutine ujuvsild Kaarsilla lähistel olnud parim lahendus, kuid jõeliikluse tagamiseks seatud tingimused ja silla kõrge hind koos regulaarse avamise-sulgemise nõudega teevad selle lahenduse ebamõistlikuks.

Veeteede ameti antud lähtetingimuste kohaselt tulnuks ajutine pontoonsild avada igas tunnis minimaalselt kümne meetri laiuselt jõel liiklejate läbilaskmiseks ning täielikult avada jõeliiklusele õhtul kella 19st kuni hommikul kella 7ni. Kõiki avamisi kokku liites jääks ajutine sild jalakäijatele suletuks ühtekokku ligi 14 tunnil ööpäevast. Lisaks eeldaks silla regulaarne avamine-sulgemine ka inimeste töölevõtmist.

Ujuvsildade rajamisega tegelevate ettevõtete hinnangul läheks ajutise silla paigaldamine maksma 120 000 kuni 150 000 eurot, mis moodustab umbes viiendiku Kaarsilla rekonstrueerimiseks kuluvast summast.

Teised võimalused

Ühe võimalusena kaaluti ka ajutise sillakonstruktsiooni rajamist jõe kõige kitsamasse kohta turuhoone lähistele. Kuid see olnuks ülemäära kallis ja samas ka Võidu sillale liiga lähedal. Linnavalitsus kaalus veel ka 15-minutilise intervalliga ringbussiliikluse käivitamist. Kuid leiti, et sellegi variandi efekt jääks väikseks, kuna jalakäija liikumistee pikkus üle lähedalasuvate sildade võtaks aega vähem kui bussi liikumise intervall. Sama meelt oldi jõe ületamiseks parve kasutamise suhtes, mis kindlasti elavdaks küll linnapilti, kuid arvestades parve väikest mahutavust, ei tooks selle käikupanek olulist leevendust.

Kaarsilla asemel üle Võidu silla jõge ületades tuleb teha umbes 700-meetrine ring  ja üle Vabadussilla minnes umbes kilomeetrine ring.

Varakevadest algav ja pool aastat vältav Kaarsilla rekonstrueerimine loob sügiseks jalakäijatele ja rattureile senisest mugavamad ja turvalisemad liiklemisvõimalused. Silda laiendatakse mõlemalt poolt ligi meetri jagu ning ehitatakse välja uued peale- ja mahatulekud.

Kaarsilla remonti on kavas alustada aprillis ja selle eeldatav maksumus koos vajalike lisatöödega on alla miljoni euro.

Tagasi üles