Vallavanemale määratud 5000-eurone preemia pole seadusega kooskõlas

Aivar Soop on Tartu valda juhtinud 1993. aastast.

FOTO: Margus Ansu

Õiguskantsler Ülle Madise vaatas üle Tartu vallavalitsuse palgajuhendi ning leidis, et juhendi osa punkte pole põhiseadusega kooskõlas. Madise soovitas kuu aja jooksul vallavalitsusel tema leitud vead palgajuhendis parandada.

Preemiaks 5000 eurot

Tartu vallavalitsuse palgajuhendis on kirjas, et ametnikule võib maksta preemiat kauaaegse laitmatu teenistuse või teenistuskohustuste silmapaistvalt hea täitmise eest. Sama paragrahvi viimases punktis seisab jällegi klausel, et vallavanemale makstakse kaks korda aastas ühe kuupalga ehk 2500 euro suurust preemiat, kokku 5000 eurot, juhul kui volikogu ei näe teisiti ette.

Õiguskantsler märkis selgituseks, et enne preemia maksmist peab volikogu hindama, kas see on põhjendatud, ning praegune palgajuhend ei anna volikogule ka õiguslikku alust preemia maksmisest keelduda. Selle juhendi põhjal saanuks vallavanem Aivar Soop preemiat igal juhul.

«Eeltoodu näol ei ole tegemist pelgalt õigustehnilise juriidilise norimisega, vaid üldtunnustatud seisukohaga, mille kohaselt tõlgendatakse põhiõiguste kaitsel õigust alati viisil, mis tagab õiguste suurima kaitse,» märkis Madise Tartu vallavolikogu esimehele esitatud seletuskirjas.

Juhend saab korda

Tartu vallavolikogu esimehe Üllar Loksi sõnul asutakse palgajuhendit korrastama. «Meil on selleks tellitud ka juriidiline analüüs, et kõik seadusega vastavusse viidaks,» ütles ta.

Ta lisas, et järgmiseks vallavolikogu istungiks peaks palgajuhend korda saama. «Võtame õiguskantsleri selgituse sellele aluseks, kuid kõike soovituses kirja pandut kindlasti ei muudeta,» sõnas volikogu esimees.

Mis puutub vallavanemale määratud preemiate suurusesse ja nende maksmise korda, tehakse Loksi sõnul muudatusi ka ses asjas. «Ma ei oska praegu täpselt öelda, millises osas vallavanemale preemia maksmise kord muutub, sest analüüs on veel töös, aga loodan, et järgmiseks volikogu istungiks saame palgajuhendi korda,» ütles ta.

Tagasi üles
Back