Kaitseväe ühendatud õppeasutuse ees asuv väljak sai värske ilme

Riia mäel asuv väljak sai värske ilme.

FOTO: Lilian Lukka

Sel nädalal lõpetati Kaitseväe ühendatud õppeasutuse ees asuva väljaku rekonstrueerimine, mille käigus korrastati platsi katend ja haljastus ning lammutati mittetöötav purskkaev.

Rekonstrueeriti ka trepistik ja tugimüürid ning paigaldati uued istumispingid. Platsil olevate haubitsate paremaks eksponeerimiseks rajati neile eraldi valgustus.

Väljaku rekonstrueerimine maksis  59 153 eurot. Sellest pool tasus Tartu linn ja teise poole kaitsevägi.

Tagasi üles