Füüsikaolümpiaadil uuriti radioaktiivset kiirgust

Tartu ülikooli teaduskool.

FOTO: Erakogu

Läinud nädalavahetusel toimus Tartus Physicumis 63. Eesti füüsikaolümpiaadi lõppvoor, kuhu oli eelvooru põhjal kutsutud osalema 120 parimat ainetundjat üle Eesti. Gümnaasiumide arvestuses võitis Tallinna reaalkooli õpilane, põhikoolide arvestuses oli parim Miina Härma gümnaasiumi õpilane.

Õpilastel tuli lahendada viie tunni jooksul nii teoreetilisi kui ka eksperimentaalülesandeid, mille temaatika varieerus klassikalisest koolifüüsikast lihtsama tuumafüüsikani.

«Näiteks tuli õpilastel arvutada ohutu diktüoneemakilda kivimitükikese mass, millest tekkinud radioaktiivne kiirgus jääks veel lubatud normidesse,» selgitas füüsikaolümpiaadi žürii esimees Mihkel Kree.

Eksperimentaalselt uuriti muu hulgas näiteks tiiviku pöörlemissageduse ja võimsuse vahelist seost. «Selle ülesande otsene praktiline rakendus puudutab tuulegeneraatoreid, ehk kuidas on seotud tuulekiirus ja saadav elektrivõimsus,» kirjeldas Kree.

Gümnaasiumide arvestuses võitis olümpiaadi Kristjan Kongas Tallinna reaalkooli 12. klassist. Põhikoolide arvestuses olid parim Hendrik Vija Miina Härma gümnaasiumi 8. klassist.

Võistluse tulemuste põhjal selgusid 14. Eesti-Soome maavõistluse Eesti võistkonna liikmed. Võistlus peetakse 25.–27. aprillini Tallinnas.

Tagasi üles