Linn nõuab Lina kvartalis kindlat ehitusjärjekorda

Lina tänav.

FOTO: Margus Ansu

Lina tänava ajaloolise haiglakompleksi detailplaneering jõuab pärast aastaid vaidlusi volikogusse kehtestamiseks. Linn seab uusehitiste rajamise eelduseks vanade hoonete korrastamise.

Linnavalitsus teenis planeeringu koostamise käigus palju kriitikat: nii selle eest, et uut büroohoonet kavandati vanadele haiglahoonetele liiga selga, kui ka selle eest, et linn liiga lahkelt lubab vanu hooneid lammutada, kuigi tegu on miljööalaga. Mitme hoone kohta, mis jäävad Lina tänavast Sõpruse silla poole, ongi antud lammutusluba.

Abilinnapea Jarno Laur ütles aga, et praeguseks on saavutatud kompromiss, mis peaks tagama miljööala väärtuslikuma osa säilimise.

Miljööala säilib

«Avalikustamisel oli enamik tõstatatud teemasid võimalik lahendada kokkuleppega,» sõnas Laur. «Viimane suurem kriitika tuli sellest, et pargialale oli kavandatud suur ärihoone. Võtsime nurgakiviks, et pargi tuumik säilib miljööväärtuslikuna kõigi hoonetega ja otsime uushoonestusele sobivama koha. See on teisel pool Lina tänavat.»

Avaliku väljapaneku tulemusena sõlmiti ka kompromiss, et Aleksandri tänava äärsed krundid jäävad miljööalasse, ka need, kuhu tuleb uushoonestus. See tähendab, et kui Lina-Aleksandri nurgal lähevad praegused majad lammutamisele, tulevad asemele olemasolevaid kopeerivad uued hooned.

Laur tõdes, et Karlova seltsiga oli vaidlus selle üle, kas miljööala vähendada on üldse õige, kuid praegu annab planeeringulahendus majandusliku võimaluse miljööala päästa. «Iga aastaga, mis need majad mädanevad, läheb asi vaid hullemaks,» märkis ta.

Planeeringuga jagatakse ala seitsmeks krundiks. Ajaloolise haiglakompleksi ala Lina tänava ja peahoone Lina 6 vahel tuleb säilitada tervikuna. Olemasolevate hoonete terviklik arhitektuurne lahendus tuleb säilitada.

Vältimaks säilitatavate majade lagunemisohtu, on planeeringualal uue hoone rajamine seotud vana hoone taastamisega. Uusehitise ehitusluba antakse välja pärast renoveeritava hoone kasutusloa väljastamist. Seejuures on linnavalitsus pannud konkreetselt ette, milliste hoonete taastamine milliste majade ehitusõigusega on seotud.

Aleksandri tänava äärde on uute hoonete püstitamine ette nähtud nii, et järgitaks tänava hoonestuse senist ehitusjoont ja mahtusid.

Kaks viiekorruselist maja

Lina tänavast äärelinna poole on kavandatud olemasolevate majade asemele uute ehitus. Planeeritud on kaks kuni viiekorruselist hoonet, mis lähtuvad Turu tänava hoonestuse mahtudest.

Planeeringualale on ette nähtud rajada ka lasteaed. Selle ehitamist ei kavatse linn vanade majade taastamisega siduda, selle võib ehitada igal ajal. Laur toonitas, et linn seda ei ehita, vaid erakapital.

Linn peab arendajaga sõlmima ka lepingu, millega viimane võtab kohustuse välja ehitada Lina tänav Turu tänavani, linnale sellest rahalisi kohustusi ei teki.

Volikogu arutab planeeringu kehtestamist neljapäeval.

Tagasi üles