Tarvo Siilaberg: erakoolide tasalülitamine on määratud nurjuma

Tarvo Siilaberg

FOTO: Erakogu

Riigile ja kohalikele omavalitsustele on põhiseaduse § 37 seadnud kohustuse teha haridus kättesaadavaks. Sama paragrahv kinnitab, et laste haridustee valikul on otsustav sõna vanematel.

Lapsevanem võib koolide rahastamise praegu kehtiva korra puhul eeldada, et tema tasutud maksudest on – sõltumata kooli pidamise vormist – loodud õppimiseks kõik vajalikud tingimused, st füüsiline õpikeskkond. Seda viimast aitab erakoolis osaliselt katta kohaliku omavalitsuse makstav tegevustoetus.

Haridus- ja teadusministeerium on avaldanud soovi muuta erakooliseadust moel, mis teeks erakoolidele tegevustoetuse maksmise tuleva aasta 1. septembrist kohalikele omavalitsustele vabatahtlikuks.

    Tagasi üles