Kristiina Ehin kutsus oma loengusse muusikud
Lisatud videod! Esinevad Eeva Talsi ja Katrin Laidre.

Kristiina Ehin kutsus loovkirjutamise kursusele tudengitele rääkima ja mängima Eeva Talsi.

FOTO: Aime Jõgi

Tartu ülikooli vabade kunstide professori Kristiina Ehini kolmas loeng rääkis inspiratsioonijulgusest ja jõust ning pakkus vaheldust sellega, et ettekandja lubas enda kõrvale esinema ka teisi loovinimesi.

Kristiina Ehini sõnul ei kasutanud tema isa kunagi sõna "inspiratsioon", vaid ütles "turgatus". Ning ainult neil, kel on julgust ja jõudu, kes on valmis selle turgatusega edasi pusima ja katsetama, võivad edule loota.

Kristiina Ehin on loovkirjutamise loengutes kasutanud oma mõtete näitlikustamiseks rohkelt lisamaterjali, olgu selleks siis ta enda või kellegi teise luuletused ja proosakatked, rahvaste muinasjutud ja mõistujutud või siis videolugu ja helisalvestis.

Kolmandasse loengusse oli ta kutsunud aga kaks külalisettekandjat, laululooja ja viiuldaja Eeva Talsi ning ansambli Naised Köögis ühe liikme Katrin Laidre.

Et vahel on inspiratsioonist kergem rääkida mitte teksti, vaid muusikat ette kandes, selleks kuluski lektoril marjaks ära Eeva Talsi.

Eeva Talsi näitas oma viiuliga, kuidas ühest lihtsast ja natuke tüütust labajala-viisist saab inspiratsiooniallikas. Ja seda, et vaja ei ole muud, kui pisut teistmoodi fraseerimist, uusi rõhke ja oskust instrumendi omapära ära kasutada.

Eeva Talsi jutustas ka, et kui ta vahel mõne täiesti uue ümina valmis saab, siis saadab ta selle Kristiina Ehinile, et luuletaja sõnad juurde mõtleks. Nii need lood neil sünnivad.

Kristiina Ehin selgitas omakorda, milliseid ürgvanu sõnumeid leiab just vanadest ringmängudest nagu "Kes aias", "Tantsime kõik lapatuud" või "Lähme rukist lõikama" ja kuidas neid lauludesse siduda. Seda siis Eeva Talsi ühe nende ühise lauluga ka illustreeris.

Teine loengu külaline Katrin Laidre pani aga regilaulu kaasa laulma terve auditooriumi ning mõtlema selle üle, milliseid erakordselt poeetilisi sõnumeid võib regilauludes olla.

Kristiina Ehin jagas kolmandas loengus üliõpilastele kätte koduse ülesande võimalused, millest üks on akadeemilises võtmes essee kirjutamine ühel neist viiest teemast, millest Ehini loengukursus sügisel koosneb ning seostest mõne hiljuti loetud teosega.

Teine koduse töö võimalus on luua kas ilukirjanduslik proosapala või luuletus ning tekitada selle ettekandmiseks oma isiklik lava. See tähendab otsida inimene või inimesed ja kutsuda nad kas koju, tänavanurgale või raekoja platsile ning kanda oma teos neile ette. Pärast vastata viiele küsimusele: mida ma tundsin, millega riskisin, mida vältisin, mida tahtsin ja mida õppisin.

Nii teos kui küsimuste vastused tuleb saata õppejõule.

Kolmas Kristiina Ehini loeng ei lõppenud päriselt kell 17.45 Jakobi tänava õppehoone ringauditooriumis nagu tavaliselt, vaid sel oli jätkuüritus algusega kell 19 Sisevete Saatkonnas.

Tagasi üles