Olukord kalatöötlemisettevõttes: vaid üks koha oli mõõdus

Alamõõdulised kohad. Foto pole uudisega seotud.

FOTO: Margus Ansu

Keskkonnainspektorid avastasid Ida-Virumaal Lohusuus tegutsevast kalatöötlemisettevõttest hulga alamõõdulist kohakala, mille päritolu kohta polnud firmal esitada ühtegi dokumenti.


Kokku avastasid inspektorid möödunud nädala lõpus korraldatud kontrolli käigus kolm kasti ilma nõutavate dokumentideta uimelisi. Lähemal vaatlusel selgus, et kastides lebanud 357 kohakalast vastas ainult üks kala lubatud mõõtudele, ülejäänud 356 olid alamõõdulised, kinnitas keskkonnainspektsiooni Ida regiooni peainspektor-nõunik Ivo Kask.

Kalapüügiseaduse järgi peab värske kala päritolu olema käitluskohas tõendatav ja käitleja on kohustatud järelvalvet tegeva ametniku nõudmisel esitama kala kohta päritolu tõendavad dokumendid. «Ettevõttel ühtki kala päritolu tõendavat dokumenti ette näidata ei olnud,» märkis Kask.

Inspektsioon alustas dokumentideta kala juhtumi asjaolude uurimiseks menetluse, mille käigus püütakse välja selgitada ka alamõõduliste kalade püüdja. Keskkonnale tekitatud kahju suuruseks hindas inspektsioon 53 400 krooni. Kui kala püüdja õnnestub kindlaks teha, peab ta tasuma kahju.
 
Tänavu suvel on keskkonnainspektsioon tuvastanud teisigi alamõõdulise koha püügi ja käitlemisega seotud juhtumeid.

Juulikuus tabasid inspektorid Tartumaal Meerapalu alevikus Lämmijärvelt saabunud kutselise kaluri, kelle püütud 162 kohakalast 119 olid alamõõdulised. Inspektsioon määras kalurile kalapüügiseaduse rikkumise eest 2400 krooni trahvi, millele lisandus 16 650 krooni suurune keskkonnakahju nõue.

Veel karistati 15 000 krooni suuruse trahviga ühte Pärnumaa ettevõtet, mis ostis Lämmijärve ääres kaluritelt kokku alamõõdulist koha. Selgus, et ettevõtte ostetud 145 kohast 87 olid lubatust väiksemad.

Tagasi üles