Pargi tänava remont lükkub kevadesse

Remondijärgus Pargi tänav.

FOTO: Margus Ansu

Linnavalitsus otsustas lõpetada töövõtulepingu Pargi tänava remontijaga, sest tee ümberehitus on jäänud venima. Linn tahab jõuda tänavaga siiski nii kaugele, et talvekuudel saaksid seal ohutult liigelda nii jalakäijad kui sõidukid.

«Pidasime õigemaks talveks remondi katkestada, kuna tööd sõltuksid siis suuresti ilmastikust ning kohalike elanike liiklemine oleks rohkem häiritud,» märkis pressiesindaja vahendusel abilinnapea Valvo Semilarski. Teetöödega ei jõutud enne talve valmis, sest projekti avalikustamisel laekus kohalikelt elanikelt mitmeid muudatusettepanekuid ja kuna linna soov oli saada kõiki osapooli rahuldav lahendus, siis viidi muudatused projekti sisse, lisas abilinnapea.

«Nii võttis projekteerimisprotsess planeeritust rohkem aega ja lükkas edasi ka rekonstrueerimistööde alguse.»

Pargi tänava uuenduse projekti viidi Karlova seltsi ja elanike ettepanekul sisse muudatused, mis puudutasid kergliiklusteede asukohta, elektripostide paiknemist ja parkimisalade rajamist. Muudatustest tulenevalt ning töö- ja ajamahuka klompkivi paigaldamise tõttu pikendati tööde lõpetamise tähtaega.

Linnavalitsus otsustas tänasel istungil seoses töö lõpptähtaja saabumisega lõpetada osaühinguga Põdra Maja sõlmitud töövõtulepingu ning kuulutada planeeritud tööde tegemiseks aasta algul välja uus hange. Seoses tööde peatamisega tunnistati kehtetuks ka Pargi tänava parkimistaskute ehitamise riigihanke tulemused, mille võitja oli samuti Põdra Maja OÜ. Ka parkimisalade väljaehitamiseks kuulutatakse järgmisel aastal välja uus hange.

Praeguseks on koos maa-aluste töödega jõutud Pargi tänaval ära teha umbes 50 protsenti kavandatust. Tehtud tööd hindavad objekti ülevaatuse käigus ära omanikujärelevalve ja linna esindaja.

Enne talve lõpetatakse vasakpoolse kõnnitee ehitus ja tänav viiakse sellisesse seisukorda, et seda on võimalik talvel sahaga hooldada, elanikud saavad parkida sõidukeid ja üks kõnnitee on kergliiklejate käsutuses. Autoliikluseks on talvel tänav avatud ning sõidukorda saab ka Pargi-Kalevi ristmik.

Tagasi üles