Ametikool lahkub Vanemuise tänavast

Tartu kutsehariduskeskus tahab lähiaastail loobuda Vanemuise tänava koolihoonest, selle uute asukatena on kõne all olnud Herbert Masingu kool ja ka täiskasvanute gümnaasium. Graafik: Vanemuise tänava kool vahetab asukaid

Kutsehariduskeskuse direktor Andrus Kompus selgitas õppehoonest loobumise soovi asjaoluga, et maja on vana ja vajaks põhjalikku remonti, mille maksumuseks on laias laastus hinnatud 50 miljonit krooni.

Vanemuise tänava maja remontimise asemel tahab kutsehariduskeskus hoopis ehitada oma Kopli tänava koolimaja külge uue hoonekorpuse.

«Vana maja remontides ei saaks me ikkagi täielikult oma vajadustele vastavat tulemust,» põhjendas Kompus.

Viis maja üle linna

Kutsehariduskeskus tegutseb praegu viies hoones üle linna, tulevikus tahab asutus koondada oma tegevuse Põllu tänava endise tööstuskooli ja Kopli tänava teeninduskooli hoonetesse.

Lisaks Vanemuise tänava õppehoonele on kavas hüljata ka töökojad Vaksali tänavas ja endise Tartu õppekeskuse ruumid Kaunase puiesteel.

Sel ega ka järgmisel aastal ei pea Kompus Vanemuise õppehoonest väljakolimist siiski võimalikuks, sest enne tuleks Kopli tänavas valmis ehitada uus õppehoone, millest praegu on olemas vaid visandid.

Euroopa Liidu tõukefondidest loodetavat raha ei ole oodata enne 2004. aasta kevadet, kui Eesti on eeldatavalt liiduga ühinenud.

Tänavu loodab kutsehariduskeskus saada nii palju raha, et Vanemuise tänavast saaks Kopli tänavasse kolida kõik õmblustöökojad.

Ainus eriala, mida kutsehariduskeskuse kavade kohaselt tuleks edaspidigi õpetada Vanemuise tänavas, on juuksuriõpe. Põhjus on lihtne: kliente, kes tihkavad oma soengu ametiõppija hooleks usaldada, on kesklinnas lihtsam leida, nendeta aga juuksurit koolitada ei saa.

Masingu kooli kolimine

Linnal pole Vanemuise tänava koolimaja edasise kasutamise kohta veel selget plaani. Abilinnapea Laine Jänese sõnul on kindel vaid see, et linn soovib jätta maja hariduse käsutusse.

Tegelikult käsitlevad haridusametnikud endise Tartu Ehitus- ja Kergetööstuskooli maja eri hoonetena. Neist vanim on tänavaäärne rohelist värvi maja (Vanemuise 35), milles 1920. aastal sõlmiti Tartu rahuleping.

Koolikompleksi uuem, ühiselamute osa ehk Vanemuise 33 hoone võimaliku uue kasutajana on kõne all olnud erivajadustega lapsi õpetav Herbert Masingu kool, mille praegune kompleks Kalevi tänavas on 189 õpilasele kitsaks jäänud.

Masingu kooli direktor Krista Eller hindas plaani koolile ahvatlevaks ja märkis, et ehkki Kalevi tänava kompleks on kena, ei ole seal kuidagi võimalik teha liikumispuudega lastele lifte ja kaldteid. Küll aga oleks see võimalik Vanemuise tänava hoone ümberehitamisel.

Masingu kooli kõige varasema võimaliku kolimistähtajana on pakutud 2004/2005. õppeaastat eeldusel, et linnal õnnestub tuleva aasta eelarvest leida uue hoone remondiks vajalik raha.

Haridusosakonna majandusteenistuse juhataja Priit Metsjärv nimetas, et Vanemuise 33 hoone remondi umbkaudseks maksumuseks on hinnatud 15 miljonit krooni.

Palju plaane

Vanemuise 35 hoonele uue rakenduse leidmine on olnud keerulisem.

Tartu haridusosakonna juhataja Georg Aheri selgitusel on kaalumisel olnud mitmeid võimalusi. Näiteks saaks seal välja arendada Treffneri-laadse gümnaasiumi. Jutuks on olnud ka võimalus jätta kutsehariduskeskuse üldainete tunnid edaspidigi sellesse majja.

Nimelt on kaalutud varianti, et kutsehariduskeskus hakkaks üldainete õpetamise teenust ostma Tartu täiskasvanute gümnaasiumilt, millest võiks saada Vanemuise 35 uus asukas. Praegu on see aga vaid üks paljudest plaanidest.

Kutsehariduskeskuse nõukogu esimees, Tartu abilinnapea Hannes Astok rääkis, et sügisest tahab kutsehariduskeskus katseprojektina tellida täiskasvanute gümnaasiumilt üldainete õpetamise paarile õpperühmale. Nõukogul pole siiski täit veendumust, et sellise teenuse sisseostmine oleks õigustatud.

Küsimus, kellest võib kolme-nelja aasta pärast saada Vanemuise 35 hoone kasutaja, on seega esialgu vastuseta.

Täna hommikul arutab abilinnapea Laine Jänes Vanemuise 35 õppehoone tuleviku küsimust Karlova, Miina Härma ja Mart Reiniku gümnaasiumi direktoriga.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles