Tartu lapsed saavad Arsise kellade kooli


Arsise kellade kooli juhataja Aivar Mäe ja tema asetäitja Tiina Kodumäe Endises lasteaiamajas Tähe 101 hakkavad 1. septembrist helisema hõbedased jaapani käsikellad: 70 õpilasega alustab tööd Arsise kellade kool. Asjast huvitatud lastel tuleb vastuvõtukatsetel kelladega mängida aga juba 26. ja 27. aprillil.

Kärstitumad lapsed tahavad kõike saada täna ja kohe, ütleb Eesti Kontserdi direktor, Arsise kellade kooli juhataja Aivar Mäe. «Näiteks klaverimängu peaksid nad õppima kuus-seitse aastat. Aga kellade koolis oskavad nad juba neljanda proovi järel mõnd lugu mängida.»

Sisseastumiskatsetel räägivad õpetajad lapsega, kontrollivad tema rütmitunnet, laps saab pihku jaapani käsikella. Käsikelli on kaht sorti: inglise käsikellad on raskemad, jaapani omad kergemad.

«Tavaliselt võtab laps kella õigesti kätte ja pooltel tuleb kohe ka kellast heli välja,» ütleb Mäe, kes oletab, et sisseastumiskatsetele võib tulla mitusada Tartumaa last. «Proovida võiksid ka need, kes eesti keelt ei oska.»

Kellaansambel sündimas

Tartu Arsise kellade kool võtab vastu 70 õpilast, õppetöö hakkab käima koolivälisel ajal, neli akadeemilist tundi nädalas. Lapsed saavad haridust muusikaloos, noodiõpetuses ning klaveri- ja kellamängus.

Arsise OÜ on Tartu laste tarvis ostnud USAs New Jerseys elavalt 86-aastaselt kellameistrilt Jake Maltalt 250 000 krooni eest neli oktaavi jaapani ja neli oktaavi inglise kelli.

Kellamäng on mitmeti hariv, see õpetab muusikat kuulama, kaob hirm näiteks nime Johann Sebastian Bach ees, kinnitab Mäe, kelle sõnul aitab rütmis püsimine kaasa ka näiteks kirjatehnika paranemisele. «Et laps ei hulguks tänaval, võiks tuua ta kellade kooli,» pakub ta.

Paari aasta pärast võib loodavast kellade koolist kujuneda Arsise uus kellade ansambel.

Millegi suure algus

Muusikas tähendab arsis millegi suure algust, dirigendi käteþesti enne muusikapala avatakti. Samuti tähendab arsis takti rõhutut osa. Tagasihoidlikkust, märgib Aivar Mäe.

Mäe kuulis kellamängu esimest korda 1991. aastal USAs presbüterlaste kirikus ja sellest päevast peale on ta kelladest heas mõttes sõltuvuses.

Kellamängul on hea mõju. Kellahelin kirikutornides on inimesi läbi aegade kokku kutsunud, vaimsete asjade peale mõtlema pannud ja pahasid jõude eemale peletanud.

26. detsembril kell 18 saavad tartlased Vanemuise kontserdimajas kuulata esimest Tartu laste kellakontserti, lubab Aivar Mäe.

Tagasi üles