Kas riik tuleb tartlastele vaksalihoone küsimuses appi?

Juhan Parts.

FOTO: Peeter Langovits

Kas reisijateveo eest vastutav majandus- ja kommunikatsiooniministeerium tuleb tartlastele vaksali ootesaali ehituse seiskumise pärast appi, nagu soovib Tartu linnapea Urmas Kruuse, kes lubas ministeeriumi vastava märgukirja saata?


Juhan Parts,

Majandus- ja kommunikat-siooniminister:Esimese sammuna julgustan vaksaliga seotud ettevõtteid ja Tartu linnavalitsust koos maha istuma, et leida selles asjas kõigile osapooltele ning tartlastele meeldiv lahendus. Pole õige, kui riik hakkab selle küsimuse lahendamisel vahekohtunikuks.Linnapea Urmas Kruuse märkis, et reisijateveo eest vastutaval ning ühistranspordi dotatsioone jagaval majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumil on tartlaste ees Tartu vaksali asjas samuti kohustused.Eestis on bussipeatused või ajaloolised vaksalihooned üldiselt omavalitsuste ja omanike asi. Ei ole võimalik, et riik hakkaks maksumaksja rahaga arendama üht või teist vaksalihoonet, see pole mõistlik.Omavalitsus peab otsustama, millisena tahab oma vaksalihoonet näha ja milliseid teenuseid soovib seal reisijatele pakkuda.Ühistranspordi dotatsioonid on mõeldud selleks, et ühistransport liiguks. Ooteplatvormide korrashoid on Eesti Raudtee töö. Tartus on probleem puuduvas vaksalihoones ja selles küsimuses me kohtumõistjaks ei lähe, sest Tartu linnavalitsus peaks ütlema, millisena soovitakse vaksalihoonet näha.Linnavalitsus võib ju öelda, kuid kui nägemuse teostamiseks pole raha, ei ole sellest reisijatele kasu.


See on äriline küsimus. Meil pole Eestis nõudeid, et vaksalihoone peab maksma 10 või 50 miljonit krooni. Riik vaatab, et inimesed saaksid reisida, et Tartu külalised saaksid sinna sõita. Meie nõudmine on, et reisijatele peavad olema tagatud piletimüük ning mõistlikud ja ohutud ootevõimalused.Ei ole õiglane veeretada Tartu vaksali probleemi lahendamine kõigi maksumaksjate peale. Ka Tallinnas kuulub vaksalihoone eraomanikule, kes püüab seda kasutada nii, et see tasub ka äriliselt ära. Ei ole õige ettekujutus, et riigil on raha kohalike plaanide teostamiseks.

Tagasi üles