Tartu halvad valikud ehk miks raha lastele ei jätku

Tartu kannab lastesõbraliku linna tiitlit. Tundub küll kummaline, aga justkui selle tiitli kaitsmiseks tõsteti lasteaiamaksu. Loomulikult rõhutati linnavalitsuse vastavas õiendis mitut tähtsat fakti.

Esiteks ei küsita Tartus niikuinii nii palju, kui palju riik lubab lapsevanemate käest küsida. Teiseks ei ole Tartu tõstnud lapsevanemalt võetava tasu suurust juba peaaegu neli aastat. Kolmandaks saavad need, kellele lisatasu maksmine jõukohane pole, niikuinii linnalt toetust.

Süvenesin siis nendesse suurtesse arvudesse, mida lasteaiad nüüd juurde «võidavad». Kokku kolm miljonit krooni aastas. Esialgu tundub kõva sõna, kuid

Kõigepealt maksab Tartu linn toetusena tagasi 763 200 krooni. Juba tänagi on toetuse saajatest 44 protsendil raskusi lasteaiamaksu tasumisega – tekkinud on võlgnevused. Lapsevanemate koosolekul olen mitu korda kuulnud, et lasteaial on juba liiga palju võlglasi. Miks on mul küll tunne, et lasteaiamaksu tõstes suureneb võlglaste hulk veelgi?

Ah jaa, õiendis on lause: «Vesteldes 2005. a oktoobris ja 2006. a jaanuaris lasteasutuste juhtidega ning Tartu Koolieelsete Lasteasutuste Juhtide Ühenduse liikmetega omatakse haridusosakonnas infot, et lapsevanemate valmisolek kuumakse tõusuks on olemas.»

Väga tervitatav, et leidub lapsevanemaid, kes soovivad lasteaedadesse enam raha panustada, kuid kas selleks tõesti ei leidu teistsuguseid võimalusi kui lasteaiamaksu tõstmine?

Mina usun, et 10 protsendil lapsevanematest on suhteliselt ükskõik, kui palju tuleb maksta, 20-30 protsendile ei valmista see ehk samuti suurt peavalu, kuid ülejäänud 50-60% ei taha tõusust kuuldagi.

Linnavalitsus tegi ühtlasi parandusettepaneku, lubades lapsevanemate rahaga kaetavast osast lasteaial kulutada 75% õppevahenditeks ja 25% majandamiskuludeks ning personali töötasuks koos maksudega.

Tore, kui lasteaiaõpetajad palka juurde saavad, nende palgatõusu toetan ma kahe käega, kuid

Omavalitsus on see, kes peab tagama lasteaiatöötajatele normaalse palga ning 75 krooni rohkem kätte küll palgatõus pole. Lapsevanematena ja Tartu kodanikena anname oma sotsiaalmaksu Tartu linnale ja selle eest võiksid lastesõbralikus linnas lapsed suisa tasuta lasteaias käia.

Kas tõesti leidub naiivseid, kes arvavad sellega leevendavat lasteaiakohtade puuduse? Umbes samamoodi, et kui eelmisel nädalal mindi koha saamiseks juba öösel seisma, siis ehk ollakse nõus ka kolmekordset hinda maksma.

10% kindlasti ongi nõus, aga Tartu on üliõpilaslinn ning lasteaiakohta vajavad paljud üliõpilaste lapsed, kellele 50 krooni kuus on suur raha. Kõik meie ümber kallineb ning kindlasti tõuseb sügisest taas lapse toiduraha maksumus, mis suurendab kulutusi veelgi.

Tartul on raha panna Riia mäe platsikese kordategemisse, Tartul on raha panna Rüütli tänava kivide vahele, kuid lastesõbralikul linnal pole raha lasteaedadele. Kas tõesti on need valikud head?

Tagasi üles