Tartu Ülikool lõi uued stipendiumid

Tartu Ülikooli sambad.

FOTO: Sille Annuk

Sügisel Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogia- ning matemaatika- ja informaatikateaduskonnas õpinguid alustavatel üliõpilastel on lisaks õppetoetusele võimalik saada kuni 300 euro suurust stipendiumi.

Bakalaureuseõppes jagab ülikool stipendiume viiel erialal, magistriõppes kahel. 300-eurost stipendiumi hakkavad saama 30 kõrgeima punktisummaga informaatika ja tarkvaratehnika erialale sissesaanut ning kuus parimat matemaatika ja informaatikaõpetaja erialal.

Vaja äratada huvi

Bakalaureuseõppe informaatikatudengid saavad taotleda baas- ja tulemusstipendiumi. Esimese väärtus on 100 eurot kuus ja seda makstakse kõigile, kes täidavad taotlemise tingimused. See tähendab, et tudeng peab koguma semestri kohta 30 ainepunkti, sooritama õppeained positiivsetele hinnetele ja kaalutud keskmine hinne peab olema vähemalt 3,5.

Tulemusstipendiumi saavad tudengid pingerea alusel. Esmalt vaadatakse eelmise semestri keskmist hinnet ja seejärel keskmist hinnet kogu õppeaja jooksul. Äsja sisseastunutele jagatakse esimesel semestril stipendiumi matemaatika riigieksami tulemuse alusel.

Tartu Ülikooli õppeprorektori Martin Halliku sõnul pakub ülikool stipendiume loodus- ja reaalteadustes sellepärast, et nende valdkondade vastu on noorte huvi juba aastaid kahanemas, kuid teaduse ja tehnoloogia arenguks on hädavajalik tagada just selles valdkonnas järelkasv.

Teise asjaoluna tõi Hallik esile juba aastaid suhteliselt suurt väljalangevust loodus-, täppis- ja tehnikateaduste alal.

«Selleks et soodustada noorte õppima asumist loodus-, täppis- ja tehnikateaduste õppekavadel ning vähendada väljalangemist, otsustas Tartu Ülikool välja panna stipendiumid nende valdkondade teatud õppekavadel õppijaile,» selgitas ta.

Riigile oluline

Halliku teatel võeti stipendiumide loomise otsustamisel arvesse seniseid sisseastumisarve, väljalangevust ning muid rahastusallikaid, näiteks teiste stipendiumide olemasolu, ja riiklikku prioriteetsust.

Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna stipendiumideks eraldas raha Tartu Ülikool, IT-erialade üliõpilastele mõeldud stipendiume toetab IT-akadeemia programm.


Uued stipendiumid

Bakalaureuseõppes

• füüsika erialal kaheksale tudengile 200 eurot kuus,

• keemia erialal seitsmele 200 eurot,

• matemaatika erialal viiele 200 eurot,

• informaatika erialal 100 või 240 eurot (saajate arv sõltub õpitulemustest),

• matemaatika ja matemaatilise statistika erialal 240 eurot (matemaatikaolümpiaadil
1. ja 2. koha saanuile).

Magistriõppes

• matemaatika- ja informaatikaõpetaja erialal kuuele tudengile 300 eurot,

• informaatika ja tarkvaratehnika erialal 30 tudengile 300 eurot.

Tagasi üles