Eesti rahvuslik folkloorinõukogu andis pärimuskultuuri stipendiumi Tartu folkloristile ja pärimuskultuuri õpetajale Terje Puistajale, kes on aastaid kogunud ja edasi andnud pärimust. Stipendiumiga tunnustati peale Puistaja ka Tallinna setu leelokoori Sõsarõ.

Pärimuskultuuri stipendiumiga tunnustatakse inimesi sihipärase ja tulemusliku loomingulisuse, pedagoogilisuse, teaduslik-populariseeriva või organisatoorse tegevuse eest folkloorpärandi järjepidevuse hoidmisel ja edasikandmisel.