Maaülikool tunnistas kaitstud doktoritöö plagiaadiks

Pildil Andres Menind.

FOTO: Margus Ansu

Täna otsustas Eesti Maaülikooli tehnikateaduste alaste doktoritööde kaitsmiskomisjon tunnistada Andres Menindi doktoritöö «Peculiarities of pretreatment and fuels refining of biomass» plagiaadiks.

Maaülikooli teatel tühistati ühes sellega ka kaitsmiskomisjoni otsus, millega anti Menindile filosoofiadoktori kraad (PhD) bioenergeetika erialal.

Eesti Maaülikooli õppeosakonnale laekunud vihje järel telliti Menindi doktoritööle, mille eestikeelne pealkiri võiks kõlada «Biomassi eeltöötluse ja kütusteks väärindamise iseärasused», ekspertiis. Töö teksti kontrolliti kolme plagiaadituvastusprogrammiga ning saadud tulemusi analüüsiti arvestades rahvusvahelist praktikat.

Ekspertide hinnangul oli Andres Menindi doktoritöö näol tegemist plagiaadiga.

Ülikooli õppeprorektori Paavo Kaimre sõnul on tegemist kahetsusväärse juhtumiga. «Tegemist on esmakordselt ülikooli ajaloos doktoritöö tunnistamisega plagiaadiks ning doktorikraadi tühistamisega. Kõnealuses töös on kasutatud lõike teiste autorite töödest, nendele korrektselt viitamata, millega on rikutud nii ülikoolis kehtivat korda, autoriõiguse seadust kui ka teadlaste eetikakoodeksit,» vahendas maaülikooli pressiteenistus õppeprorektori sõnu.

Menind töötas kuni tänaseni bioenergeetika dotsendi ametikohal. Et dotsendi ametikoht eeldab doktorikraadi, lõpetas maaülikool täna ka Menindi töösuhte dotsendina, lisas pressiteenistus.

Tagasi üles