Tartu Postimees küsis: mida soovite uuel, 2013. aastal endale, Tartule, Eesti riigile?

FOTO: Kristjan Teedema


Vallo Nuust

Tartu Kõrgema Kunstikooli rektor

Käisin 2012. aasta viimasel päeval Äksi kalmistul ühel haual, kus polnud käinud aastaid. Seal puhkab tädi Anni, kes oli juba siis väga vana, kui mina olin alles väga noor.

Tädi Annil olid väga paksude klaasidega prillid ja väga värisevad käed. Võibolla värisesid need käed selle pärast, et sõja ajal põletati tädi Anni talu maani maha ja tema ise pidi ennast Siberi eest peitma. 1960. aastatel poleks Siber teda enam tahtnud, aga see teadmine oli tädi Annist vist kuidagi mööda läinud ja nii värisesid ta käed ikka edasi.

Istusin kalmistul ja mõtlesin, mida sooviks tädi Anni Eesti riigile ja Tartu linnale 2013. aastaks. Millegipärast meenus aga hoopis see, kuidas tädi Anni laulis laulu nahkpükstega kirbust:

«Hiir hüppas, kass kargas,

vana karu lõi trummi,

kirp aknast välja,

nahkpüksid jalga.»

Kuidas ta juba toona teadis, et see võtab kenasti kokku lõppenud 2012. aasta?

Tädi Maria käte kohta ma ei tea, sest pole neid kunagi näinud. Aga mul on kirjad, mis ta mu vanaisale kirjutas. Neil koltunud paberitel on kaunilt voogav käekiri ja sellepärast usun, et Maria käed ei värisenud, kuigi tema oli Siber kätte saanud.

1950. aasta esimesil päevil kirjutas Maria, et sai mu vanaisalt paki ja kaua ei avanud seda, vaid silmitses ja tundis rõõmu selle olemasolust: «Ja kui ma lõpuks ta avasin, siis ainult selle tõttu, et mu ümbrus muutus kärsituks juba. Ma tänan Sind ja Su kaaslasi. See kuuse­oks oli meile jõulupuuks. Ma tegin jala kartulast, panin keset lauda ja 6 küünalt ümber – igale küünal. Meid on kokku 6 inimest. Me laulsime jõululaule ja ilusaid isamaa laule ja ma panin uue kollase räti kohe pähe. Minu lemmikvärv!»

Marial olid alanud 1950. aastale lihtsad soovid: «Ütle, kas jaanuari- ja veebruarikuu lõpevad ka Siberis? Kas tuleb märts nende järele? Siis oleks jälle kõik hästi. Jõuluõhtul ma sõitsin jälle pääle sauna kohe steppi tagasi – valgel. Ma ei tea, millele mõtlesin, aga ülesse ma vaatasin ja meenutasin Sinu sõnu. «Ja me kohtasime sel taevasillal palgest palgesse sel jõuluööl.» Ja veel, kui inimesel on olnud nii palju häid aastaid järgemööda, miks ei või Tal siis ka vahel kehvem olla? On ju nii?»

Usun siiralt, et 2013 tuleb parem kui 2012, aga seda me usume ju alati, kas pole? Ja kui ei tulegi parem, siis: «Kui meil on olnud nii palju häid aastaid järgemööda …»

Oleme Annide ja Mariade lood ära unustanud. Soovime suuri asju ja oleme mures väikeste pärast. Aga peaks vastupidi …

Mait Klaassen

Eesti Maaülikooli rektor

Endale ei oskakski midagi erilist tahta. Oma perele soovin aga kindlasti head tervist ja jätkuvat sõbralikku kokkuhoidmist.

Meie armsale ülikoolile soovin palju tarku üliõpilasi, häid õppejõude ja teadlasi ning seda, et kõik meie ülikoolipere liikmed tunneksid end hoitute ja oodatutena!

Tartule sooviksin palju häid mõtteid ja tarkust need head mõtted «headest» eristada. Veel soovin, et Tartu elanikel läheks hästi nii isiklikus elus kui ka ettevõtluses, siis läheks ka linna majanduses hästi ja läheks ka ülikoolidel hästi. Kuid hästi läheb vaid siis, kui räägitakse inimestega ja kaasatakse võimalikult paljusid, sealhulgas ettevõtjaid. Kus mujal oleks nõnda palju tarku inimesi võtta, kelle käest nõu küsida!

Soovin ka seda, et transpordiühendus Tartu ja muu maailma vahel laieneks ja lõpuks ometi saadaks aru, et juhuslikult toimiv lennuühendus ja harvad rongid ei rahulda Lõuna-Eestis kedagi. Lisaks peaaegu ideaalsele bussiliiklusele vajame siiski ka rohkem ronge ja lennuühendusi.

Eesti riigile soovin, et inimesed küsiksid endalt sagedamini, mida mina olen teinud selleks, et minu riik oleks parem, et siin oleks parem elada, et nõnda palju inimesi ei sooviks otsida tööd väljastpoolt, et poliitilisi skandaale oleks vähem ja et inimesed räägiksid rohkem omavahel ja alles seejärel ajakirjanduse vahendusel.

Ma soovin, et meie riigiisadel oleks tarkust teha õigeid otsuseid ja küsida nõu, kui omast tarkusest väheks jääb.

Veel oleks kena, kui saadaks taas aru, et Eesti Vabariik on meie kõigi ühine asi ja me peame kõik panustama tema arengusse, hoidma ja kaitsma teda, sest peale meie ei tee seda mitte keegi! Soovin väga näha selle ühtsustunde taastekkimist, mis oli kakskümmend aastat tagasi, kui kõik olid ühtse perena oma riigi eest väljas. Ma soovin, et Eesti Vabariik võiks olla uhke oma kodanike, oma valitsejate ja oma saavutuste üle – siis on kodanikud uhked ka oma riigi üle!

Kas need ja muud tuhanded soovid ka järgmisel aastal täituvad?

Täituvad kindlasti, kui me kõik anname selleks oma jõukohase panuse!

Kõigile kordaminekuid järgmisel aastal!

Volli Kalm

Tartu Ülikooli rektor

Endale soovin palju uusi inspireerivaid inimesi ja kogemusi, aga ka seda, et vanad sõbrad ei kaoks. Soovin, et mu kolleegidel ja kaastöötajatel ülikoolist jätkuks endiselt ja veelgi rohkem pühendumust, indu ja optimismi ülikooli heaks panustamisel. Soovin endale rohkem aega lugemiseks ja mõtlemiseks. Soovin, et mul jääks aega suvekodus vajalike tööde tegemiseks, sealhulgas traditsiooniks kujunenud talgute korraldamiseks, aga veidi ka logelemiseks. Soovin, et kõik mu lähedased oleksid terved, tublid, ettevõtlikud ja uudishimulikud ka uuel aastal.

Tartule võiks 2013  olla rahvus­vahe­lis­tuva linna aasta: et siia saabumine ja siit ära käimine muutuks lihtsamaks, nagu ka siin end oma perega sisseseadmine. Tartule on vaja kiiret ühendust maailmaga ja see ei pea käima alati Tallinna kaudu. Lisaks on vaja rahvusvahelistele peredele kooli- ja töökohti. Rahvusvahelistumine sobiks hästi kokku teadus- ja tehnoloogiapõhise ettevõtluse sihipärase ja tulevikku ulatuva toetamisega.

Lisaks soovin Tartule igapäevast arusaama, kui suure osa Tartust ja tema kuvandist moodustab ülikool, ülikooli pärast siia tulevad ja siin elavad inimesed, arusaama, mille poolest Tartu erineb tuhandetest teistest sama suurtest linnadest maailmas.

Eesti riigile soovin võimet ning otsustus- ja vastutusjulgust kokku leppida innovatsiooni ja teadusuuringute prioriteetides ehk teha valikuid – need on uuel aastal jälle keskmisest rohkem päevakorral seoses Euroopa Liidu järgmise, 2014. aastal algava rahastamisprogrammi sisu planeerimisega.

Prioriteedid võiksid olla eesmärgist lähtuvad, mitte lihtsalt lisarahastamise valdkonnad.

Veel soovin poliitikuid ja ametnikke, kes mõistaksid, et riigi ja ühiskonna toimimiseks vajalik bürokraatia (näiteks riigihangete korraldus, ELi raha abikõlblikkuse reeglid) peaks suhtuma neisse, kelle igapäevast elu nad otseselt mõjutavad, mitte kui potentsiaalsetesse seaduserikkujatesse, vaid lähtudes süütuse presumptsioonist.

Eveli Opmann

Tasku Keskuse ASi juhataja

Iseendale sooviksin uuel aastal rohkem aega, et koos olla oma perega ning tegelda endale meelepärasega. Näiteks meeldib mulle väga reisida, kuid viimastel aastatel on reisimine olnud pigem tööga seotud, mistõttu uute sihtkohtade avastamine on jäänud tagaplaanile.

Tartule soovin paremat ühendust muu maailmaga, et vältida linna kolgastumist. Soovin, et Tartusse leiaksid tee paljud turistid ning siin korraldataks suuremaid konverentse, mis tooksid siiakanti rohkem elu.

Soovin, et maailmanimega kaubamärgid võtaksid Tartut kui arenevat ja elujõulist piirkonda, kus nad sooviksid äri ajada.

Minu unistustes on Tartu väike, see-eest efektiivne, nutikate otsuste ning uutes olukordades kiirelt kohanev linn. Tartu väiksuses peitub ka tema võlu: kõike võiks saada teha kiiremini ning paindlikumalt kui suurtes keskustes – see suurendaks linna atraktiivsust nii elanike kui ka investorite silmis. Soovin, et järgmisel aastal liigutakse selles vallas sammu võrra edasi.

Eestile soovin, nagu tõenäoliselt enamik inimesi, et kriis ükskord lõppeks. Ebakindlus on püsinud juba mitu aastat ja see mõjub inimestele väsitavalt.

Kahjuks tulevad negatiivsed meeleolud pigem väljastpoolt ning meie võimalused neid tegureid mõjutada on väga väikesed, meie osaks on keerulises keskkonnas võimalikult hästi toime tulla.

Soovin, et tõstaksime Eestimaal esile pigem positiivseid asju. Lugesin viimati Eestis elava mustanahalise briti Abdul Turay raamatut «Väike valge riik», kus autor ütleb Eestist rääkides: «Siia tulles tunnevad inimesed end elusana. Just selles riigis, kindlasti rohkem kui mõnes vana Euroopa riigis ja võib-olla rohkem kui kusagil mujal uues Euroopas, tehakse tulevikku.»

Hoidkem üksteist – oma lähedasi, pereliikmeid ja sõpru – ning tunneme rõõmu just sellise Eesti üle, nagu see meil parasjagu on.

Markus Toompere

Tartu Kunstnike Liidu esimees

Ma sooviksin uueks aastaks rohkem kvaliteeti igasse eluaspekti. Seda juba väikestes asjades, nagu vein, söök, teenindus. Aga eelkõige pean ma silmas kvaliteetsemaid kultuurielamusi. Ma usun, et meil on õigus nõuda hästi kureeritud näitusi, sisukalt lavastatud etendusi, korralikult kirjutatud raamatuid jne. Ning ma ei näe tarvidust tarbida alla selle.

Arvestades, et aastal 2013 on kohalike omavalitsuste valimised, soovin, et inimesed võtaksid aega ja keskenduksid sellele, mida neile kokku lubatakse. Sest elu on näidanud, et isegi paberil lubadus ei loe tegelikkuses mitte midagi. Sellest tulenevalt ootaksin kvaliteeti poliitikas. Ma loodan parteisid mõistvat, et toodetud poliitik ehk siis inimene, kellel puuduvad oskused muudes eluvaldkondades, ei kõlba kuhugi.

Samuti loodan, et jõutakse arusaamisele: selline sotsiaalne oskus nagu suhtlemine peab kuuluma poliitiku arsenali. Ahjaa, demagoogia ei käi suhtlemise alla.

Toomas Peterson

Vanemuise teatri juht

Üldisemalt üksikule liikudes soovin järgnevat. Eesti riigile ja rahvale rõõmsat ja positiivset meelt leidmaks jätkuvalt lahendusi võimaluste realiseerimiseks ja riskide maandamiseks. Et usk, lootus ja tegutsemismõnu ära ei kaoks – on ju Eesti ilmselgelt tore paik isiksusena arenemiseks, perekonnaga ühte kuulumiseks ja sõpradega suhtlemiseks.

Tartule, tartlastele ja tartumaalastele soovin ilusat aastat nautimaks kõike seda, mis meil siin olemas on ja aina juurde tuleb ning mille kvaliteet aasta-aastalt täiustub. Et ka ära käies oleks ikka kange tahtmine koju tagasi jõuda ja mujalt sõpru kaasa meelitada.

Perele, vanemuislastele ja bändikaaslastele soovin kannatlikku meelt juhuks, kui mul mõni otsus senisest rohkem aega võtab. Endale energiat ja rahu üheskoos, et uude ametisse sisse elades aeg pere ja sõprade tarvis ei väheneks.

Häid teatri- ja kultuurielamusi uuel aastal!

Andres Metspalu

Tartu Ülikooli Eesti geeni­varamu juht

Soovin, et riik, st meie, suudaks valida suure eesmärgi, mis oleks meile kõigile oluline – eriti just siin, Eestis –, mille poole liikumine vajaks paljude panust ja mis meid jälle rohkem liidaks.

Tartule, kus muidu on väga hea elada ja töötada, saab saatuslikuks ühenduste hääbumine. Soovin, et lennukid ikka lendaksid sobivamatel aegadel ning rongid sõidaksid tihedamini ja kaugemale kui Valga.

Endale soovin visadust leidmaks rohkem kaasteelasi geenivaramu teiseks pikaks sammuks, mis tooks meile kõigile lähema seitsme-kaheksa aasta jooksul personaalse, see tähendab meie kõigi geneetilist omapära arvestava meditsiini.

«Võimatut tahta – kõiges: oma töös, oma püüetes, oma unistustes» – see meie rahvakirjaniku Friedebert Tuglase soov sobiks meile kõigile, et saavutada parim.

Anneli Kannus

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor

Eesti riigile soovin mõistust ja mõistlikkust, külma pead ja sooja südant, tarkust ja taiplikkust, traditsioonide jätkamist ja innovatsiooni, suuri ideid ja häid tegusid.

Tervishoiule soovin e-haigusloo saamist e-terviselooks ehk suurt suhtumise, väärtuste ja suundumuste muutust – süsteemis tervikuna.  Hariduses kaugemale vaatamist, teiste vigadest õppimist, avatust ja avameelsust.

Tartu linnale soovin paremaid teepuhastusmasinaid, rohkem katkematuid rattateid, turu kestmist, lendude jätkumist ning laste vabaajategevustele – sport, laul, tants jms – ikka rohkem toetust ja tähelepanu.

Igale Eesti inimesele soovin tema enese tervise väärtustamist. Terve olles on kõik palju lihtsam.

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli pere soovib kõigile tervist ja tarmukust, õnne ja rõõmu, märkamist ja hoolivust!

Lehte Hainsalu

Kirjanik

Uusaastahaikud

Endale

Tamme-Lauri tamm,

õpeta mind püsima

tormis ja tuisus.

Linnale

Mõtlevaid hingi

kuidas tõmmata ligi –

see on küsimus.

Riigile

Täis saab EW aeg

märtsikuus. Nende vigu ei või korrata.

Jaan Lott

Lõunakeskuse juht

Iseendale: rõõmu kõigis põhiasjades.

Tartu linnale: Tartu on Lõuna-Eesti pealinn – soovin, et linna arengut ja juhtimist puudutavaid otsuseid tehtaks sellest rollist lähtuvalt.

Eesti riigile: soovin, et saabuval aastal tehtaks riigi juhtimises veelgi rohkem professionaalseid ja veelgi vähem poliitilisi otsuseid. Riigivalitsejate ja rahva suhe võiks just valitsuse poolt vaadatuna rohkem sarnaneda teenuse pakkuja ja kliendi vahelise suhtega.

Tagasi üles